Cục DTNN khu vực Đông Nam Bộ thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu Cung cấp dịch vụ bốc xếp gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ học sinh học kỳ I năm học 2019-2020

(12/09/2019)

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan đăng ký thông báo: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đông Nam Bộ.

       - Địa chỉ: Số 37/1 Hoàng Hoa Thám, phường Hiệp Thành, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

- Điện thoại: (0274) 3844494 - Fax: (0274) 3844497.

2. Tên gói thầu: Cung cấp dịch vụ bốc xếp xuất gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ học sinh học kỳ I năm học 2019-2020.

3. Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

- Số 187/QĐ-CDTĐNB ngày 12/9/2019 của Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đông Nam Bộ.

- Người ký quyết định: Ông Nguyễn Văn Khoa - Chức vụ: Cục trưởng.

4. Tên chủ đầu tư: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đông Nam Bộ.

5. Tổng mức đầu tư: 41.734.200 đồng.

B. Nội dung của kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

TT

Tên gói thầu

Giá gói thầu

(VNĐ)

Giá đã bao gồm thuế và các chi phí khác có liên quan theo quy định

Nguồn

 vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian

thực hiện

hợp đồng

1

Cung cấp dịch vụ bốc xếp xuất gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ học sinh học kỳ I năm học 2019-2020

41.734.200

Ngân sách Nhà nước

Chỉ định thầu rút gọn; Lựa chọn nhà thầu trong nước

Tháng 9 năm 2019

Trọn gói

Tối đa 70 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến hết ngày 30/11/2019

 

 Các tin đã đưa ngày: