Đẩy nhanh tiến độ nhập kho

Cục Dự trữ nhà nước (DTNN) khu vực Đông Bắc cho biết, thực hiện Quyết định số 259/QĐ-TCDT ngày 14/6/2022 của Tổng cục trưởng Tổng cục DTNN về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp thóc nhập kho dự trữ quốc gia năm 2022, ngày 6/7/2022, Cục DTNN khu vực Đông Bắc đã tổ chức đấu thầu qua mạng thành công mua nhập 3.000 tấn thóc theo đúng quy định hiện hành.

Sau khi có kết quả lựa chọn nhà thầu, Cục DTNN khu vực Đông Bắc đã liên hệ với các doanh nghiệp trúng thầu để hoàn thiện hợp đồng mua bán; đồng thời đôn đốc các nhà thầu khẩn trương cung cấp thóc nhập kho. Đến ngày 19/7/2022, chuyến hàng đầu tiên đã nhập kho tại Chi cục DTNN Kiến An đảm bảo chất lượng theo quy định.

Hoàn thành kế hoạch nhập thóc dự trữ quốc gia

Đặc biệt, với tinh thần quyết tâm cao của toàn thể cán bộ, công chức, đến hết ngày 7/8/2022, 3 Chi cục DTNN trực thuộc đã hoàn thành nhập kho 3.000 tấn thóc. Đây là thành tích thiết thực chào mừng 66 năm Ngày Truyền thống ngành DTNN (7/8/1956 - 7/8/2022).

Năm 2022, Cục DTNN khu vực Đông Bắc nhập kho 3.000 tấn thóc, trong đó có 1.500 tấn thóc đóng bao bảo quản trong môi trường khí Ni tơ, do vậy trong suốt quá trình nhập hàng, đơn vị đã tranh thủ điều kiện thời tiết thuận lợi đôn đốc khách hàng đẩy nhanh tiến độ nhập kho.

Đồng thời, Cục DTNN khu vực Đông Bắc đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ và các Chi cục DTNN trực thuộc tăng cường phối hợp, kiểm tra, giám sát chất lượng thóc nhập kho năm 2022 đảm bảo số lượng, chất lượng theo quy định... Cục đã kịp thời, rà soát tích lượng kho thực tế hiện có, bảo đảm điều kiện nhập kho thóc dự trữ quốc gia (DTQG), theo quy định của Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia.

Giao chỉ tiêu kế hoạch cụ thể cho các đơn vị

Theo Cục DTNN khu vực Đông Bắc, từ đầu năm đến nay, Cục đã hoàn thành nhiều nhiệm vụ kế hoạch được giao. Trong đó hoàn thành nhập 10.500 tấn gạo, cùng nhiều vật tư DTQG, bảo quản an toàn hàng hóa dự trữ, đảm bảo chất lượng, số lượng.

Thực hiện các chỉ đạo của Tổng cục DTNN về việc giao chỉ tiêu kế hoạch (DTQG) năm 2022, Cục DTNN khu vực Đông Bắc đã kịp thời giao chỉ tiêu kế hoạch DTQG cho các đơn vị để chủ động tổ chức thực hiện.

Cụ thể Cục DTNN khu vực Đông Bắc đã tổ chức đấu thầu qua mạng thành công mua, nhập 10.500 tấn gạo, theo đúng quy định. Sau khi có kết quả lựa chọn nhà thầu, Cục DTNN khu vực Đông Bắc đã liên hệ với các doanh nghiệp trúng thầu để hoàn thiện hợp đồng mua bán, đồng thời đôn đốc các nhà thầu khẩn trương cung cấp gạo nhập kho. Đến ngày 8/4/2022, chuyến hàng đầu tiên đã nhập kho tại Chi cục DTNN Hải An, đảm bảo chất lượng.

Trong suốt quá trình nhập hàng, cục thường xuyên đôn đốc khách hàng đẩy nhanh tiến độ nhập kho; đồng thời chỉ đạo các phòng nghiệp vụ và các Chi cục DTNN trực thuộc tăng cường phối hợp, kiểm tra, giám sát chất lượng gạo nhập kho năm 2022. Đến hết ngày 8/5/2022, Cục DTNN khu vực Đông Bắc đã hoàn thành mua nhập kho 10.500 tấn gạo đảm an toàn, đủ số lượng, tốt về chất lượng, vượt tiến độ thời gian. Hiện, gạo nhập kho đã được đưa vào bảo quản, đảm bảo chất lượng, đáp ứng kịp thời công tác DTQG.

Ngoài ra, căn cứ chỉ tiêu kế hoạch được giao năm 2022 và các hợp đồng kinh tế đã ký giữa Tổng cục DTNN với các nhà thầu, đơn vị đã tiến hành nhập và hoàn thiện các thủ tục nhập kho 7 bộ máy khoan phá bê tông.

Đối với các hợp đồng cung cấp vật tư, thiết bị còn lại, đơn vị tiếp tục đôn đốc nhà thầu thực hiện theo đúng các nội dung đã quy định trong hợp đồng; đã hoàn thiện các bước chuẩn bị về kho tàng, nhân lực sẵn sàng tiếp nhận vật tư, thiết bị cứu hộ cứu nạn khi có thông báo của các nhà thầu.

Để đảm bảo chất lượng hàng hóa dự trữ khi xuất cấp hỗ trợ, cứu trợ, Cục DTNN khu vực Đông Bắc đã tập trung tăng cường công tác kiểm tra, giám sát chất lượng hàng hóa nhập, xuất kho. Công tác bảo quản lương thực mới nhập kho được đơn vị thực hiện chặt chẽ từ khâu kiểm tra chất lượng trước nhập kho đến các quy trình bảo quản khoa học. Nhờ đó hàng hóa dự trữ luôn giữ được chất lượng cao, sẵn sàng đáp ứng khi xuất cấp sử dụng.