Xuất cấp hóa chất dự trữ quốc gia hỗ trợ tỉnh Bắc Kạn phòng chống dịch bệnh động vật

(24/08/2023)

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa quyết định xuất cấp xuất hóa chất từ nguồn dự trữ quốc gia hỗ trợ tỉnh Bắc Kạn phòng chống dịch bệnh động vật.

 

Ảnh minh họa (Nguồn: Internet).

 

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc đề nghị hỗ trợ hóa chất sát trùng từ nguồn dự trữ quốc gia để phục vụ công tác phòng, chống dịch động vật; Ngày 22/8/2023, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Quyết định số 3563 /QĐ-BNN-TY xuất hóa chất dự trữ quốc gia về việc hỗ trợ tỉnh Bắc Kạn phòng chống dịch bệnh động vật.

Theo đó, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giao Công ty Cổ phần Dược và Vật tư thú y xuất cấp (không thu tiền) 5.000 lít hóa chất Han-Iodine thuộc hàng dự trữ quốc gia cho tỉnh Bắc Kạn để phòng chống dịch bệnh động vật.

Công ty Cổ phần Dược và Vật tư thú y thực hiện xuất cấp, giao nhận số hóa chất nêu trên đảm bảo kịp thời, đúng quy định. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ xuất cấp, giao hàng dự trữ quốc gia để hỗ trợ, Công ty phải tổng hợp kết quả thực hiện báo cáo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu báo cáo đề nghị hỗ trợ và chỉ đạo việc tiếp nhận, quản lý, sử dụng số hóa chất nêu trên kịp thời, đúng quy định.

Sau khi hoàn thành công tác tiếp nhận, phân phối hàng dự trữ quốc gia để hỗ trợ tại địa phương, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn báo cáo kết quả thực hiện về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

 

Q.M