Hỗ trợ gạo cho tỉnh Hà Tĩnh và Quảng Bình để cứu đói nhân dân bị ảnh hưởng của cơn bão số 4 và áp thấp nhiệt đới từ ngày 01 - 05/9/2019

(10/09/2019)

Tình hình ngập lụt do cơn bão số 4 và áp thấp nhiệt đới

từ ngày 01- 05/9/2019 gây ra tại các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình

 

Ngày 06/9/2019, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1154/QĐ-TTg về xuất cấp không thu tiền 2.000 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia hỗ trợ tỉnh Hà Tĩnh và Quảng Bình (mỗi tỉnh 1.000 tấn gạo) để cứu đói nhân dân bị ảnh hưởng của cơn bão số 4 và áp thấp nhiệt đới từ ngày 01 – 05/9/2019.

 

 

Tổng cục DTNN tham gia cùng Đoàn công tác của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ

kiểm tra tình hình mưa lũ tại các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình

 

Để triển khai xuất gạo kịp thời hỗ trợ cho nhân dân, ngày 06/9/2019, Tổng cục DTNN đã ban hành các Quyết định số 508/QĐ-TCDT, số 509/QĐ-TCDT  giao nhiệm vụ cho Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghệ Tĩnh xuất cấp 1.000 tấn gạo cho tỉnh Hà Tĩnh và Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Bình Trị Thiên xuất cấp 1.000 tấn gạo cho tỉnh Quảng Bình. Đồng thời, để phối hợp khẩn trương giao, nhận gạo đến đối tượng thụ hưởng, Tổng cục Dự trữ Nhà nước có các văn bản số 1301/TCDT-QLHDT và số 1302/TCDT-QLHDT  ngày 06/9/2019  gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh Hà Tĩnh và Quảng Bình, đề nghị các tỉnh sớm có kế hoạch phân bổ, tiếp nhận gạo cho các đối tượng được hỗ trợ gạo; chỉ đạo, giao nhiệm vụ cho các Sở, ban, ngành của địa phương khẩn trương phối hợp với các Cục Dự trữ Nhà nước khu vực: Nghệ Tĩnh và Bình Trị Thiên trong việc giao, nhận gạo để kịp thời phân phối gạo hỗ trợ cho nhân dân. Thời hạn hoàn thành giao, nhận gạo đến hết ngày 20/9/2019.

Để chủ động xuất cấp ngay gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ các địa phương, Tổng cục Dự trữ Nhà nước cũng đã chỉ đạo các Cục Dự trữ Nhà nước khu vực: Nghệ Tĩnh và Bình Trị Thiên chuẩn bị sẵn sàng nguồn gạo, xây dựng kế hoạch xuất kho, bốc xếp, lựa chọn đơn vị vận chuyển để bảo đảm giao gạo kịp thời theo đúng kế hoạch tiếp nhận của Ủy ban nhân dân các tỉnh; đồng thời, phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh và các đơn vị được Ủy ban nhân dân tỉnh giao nhiệm vụ tiếp nhận, phân phối gạo hỗ trợ tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, quản lý việc sử dụng gạo dự trữ quốc gia đến đối tượng thụ hưởng theo đúng quy định, góp phần hỗ trợ cứu đói, chia sẻ với nhân dân các địa phương bị ảnh hưởng của cơn bão số 4 và áp thấp nhiệt đới vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống, góp phần bảo đảm an sinh xã hội, an ninh chính trị tại các địa phương.

 

                  Vụ Quản lý hàng dự trữ

 Các tin đã đưa ngày: