Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghệ Tĩnh tăng cường công tác phòng chống bão lụt năm 2019

(30/08/2019)

 

Ðể chủ động ứng phó trong mùa mưa bão năm 2019, Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghệ Tĩnh chỉ đạo các đơn vị đánh giá đúng mức hiện trạng kho tàng, rà soát bổ sung phương án xử lý sát với thực tế, chuẩn bị đầy đủ vật tư, nhân lực, phương tiện… đảm bảo an toàn tuyệt đối về người, giảm đến mức thấp nhất thiệt hại về tài sản, hàng hóa Dự trữ Quốc gia do mưa lũ gây ra.

 

Chằng chống cây cổ thụ trong mùa mưa bão

 

Hệ thống kho Dự trữ Quốc gia tại Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghệ Tĩnh có 23 Kho dự trữ, nằm rải rác trên địa bàn các huyện thuộc hai tỉnh Nghệ An, tỉnh Hà Tĩnh. Trong những năm qua được sự quan tâm của Tổng Cục Dự trữ Nhà nước hệ thống Kho dự trữ quốc gia từng bước được hiện đại, tuy nhiên bên cạnh những kho hiện đại vẫn còn một số vùng kho không nằm trong quy hoạch chưa được đầu tư sửa chữa đây là những vùng kho xung yếu trong mùa mưa bảo năm 2019.

 

Chằng chống, gia cố lại mái kho trước bão

 

Với tính chất quan trọng và hậu quả vô cùng lớn do thiên tại gây ra, ngay từ đầu năm, Đảng ủy, lãnh đạo Cục rất quan tâm đến công tác phòng chống bão lụt với quan điểm chỉ đạo: chủ động phòng, chống; đối phó kịp thời; khắc phục khẩn trương, có hiệu quả trong mọi tình huống có thể xảy ra; tuyên truyền kế hoạch, phương án phòng, chống lụt, bão. Chú trọng tuyên truyền về các kho xung yếu để CBCC biết, quan tâm đến công tác kiểm tra, trực trong mùa mưa bão. Ngoài việc tuyên truyền, phổ biến về tình hình mưa bão, các văn bản chỉ đạo của cấp trên thì việc tuyên truyền những kiến thức cơ bản, những kinh nghiệm về phòng, chống lụt, bão; về tính chất, diễn biến bất thường của mưa, lũ, bão phải được đặc biệt quan tâm.

Mục tiêu đảm bảo tuyệt đối an toàn về con người, tài sản, hàng hóa Dự trữ Quốc gia trong mùa mưa bão được đặt lên hàng đầu, trong thời gian qua Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghệ Tĩnh thường xuyên vận động, tổ chức hướng dẫn cho CBCC những biện pháp chủ động chuẩn bị, tự tổ chức phòng, chống lụt, bão, úng ngập, giảm nhẹ thiên tai theo phương châm “ba sẵn sàng” (chủ động phòng tránh, đối phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và có hiệu quả), “4 tại chỗ” (chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, vật tư phương tiện tại chỗ, hậu cần tại chỗ) và đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm trong công tác phòng chống lụt bão năm 2019 như sau:

Một là, tăng cường công tác rà soát hiện trạng kho tàng, chuẩn bị đầy đủ vật tư, nhân lực, phương tiện… các điểm kho xung yếu có nguy cơ cao xảy ra sự cố do thiên tai gây ra để chủ động các biện pháp phòng, chống hiệu quả giảm thiểu thiệt hại; kịp thời khắc phục hậu quả do mưa, bão, lũ gây ra; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc trong công tác phòng chống lụt bão.

Hai là, kiểm tra, rà soát, triển khai thực hiện phương án phòng, chống lụt bão của đơn vị: Chủ động triển khai công tác chằng chống kho tàng, nhà cửa, kho lưu trữ, nơi cất tài liệu của đơn vị, phát hiện và chống các điểm dột, mưa ướt; cắt tỉa cành cây và chằng chống tránh gió bão làm đổ cây...; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức nhằm nâng cao nhận thức, kỷ năng ứng phó với những nguy cơ, sự cố xẩy ra.

Ba là, chuẩn bị đầy đủ các nguồn lực, tổ chức ứng trực để kịp thời ứng phó với mọi tình huống do thiên tai gây ra; sẵn sàng các nguồn lực Dự trữ quốc gia xuất cấp khắc phục hậu quả thiên tại khi có Lệnh.

Bốn là, Tổ chức trực ban 24/24, đảm bảo 100 % quân số, phân công lực lượng trực bổ sung xuống các kho xung yếu trong các đợt mưa bão, theo dõi chặt chẽ diễn biến các đợt thiên tai và thực hiện chế độ báo cáo nghiêm túc theo đúng quy định; bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt trước, trong và sau mưa bão./.

 

 

                      Cục DTNN khu vực Nghệ TĩnhCác tin đã đưa ngày: