Cấp hơn 1.150 tấn gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ bảo vệ rừng ở Thanh Hóa

(14/08/2023)

Tổng cục Dự trữ Nhà nước quyết định xuất cấp không thu tiền hơn 1.150 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia để hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số, hộ nghèo tự nguyện nhận trồng, chăm sóc, bảo vệ rừng tại 3 huyện của tỉnh Thanh Hóa.

Rừng cây tại xã Việt Hồng, huyện Trấn Yên, Yên Bái. (Ảnh minh họa: Thanh Sơn)

 

Ngày 10/8, Tổng cục Dự trữ Nhà nước đã có quyết định về việc xuất gạo dự trữ quốc gia cho công tác bảo vệ, phát triển rừng tại 3 huyện của tỉnh Thanh Hóa (đợt 2/2023).

Theo đó, quyết định giao Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Thanh Hóa xuất cấp không thu tiền hơn 1.152 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia nhập kho năm 2022, vận chuyển đến trung tâm 3 huyện Quan Hóa, Quan Sơn và Như Xuân của tỉnh Thanh Hóa để hỗ trợ cho đồng bào dân tộc thiểu số, hộ nghèo tự nguyện nhận trồng, chăm sóc, bảo vệ rừng theo quy định tại Quyết định số 937/QĐ-TTg ngày 30/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ.

Số lượng gạo cụ thể phân bổ cho 3 huyện như sau: Quan Hóa: 179,25 tấn; Quan Sơn 644,835 tấn; Như Xuân: 328,669 tấn.

Thời hạn hoàn thành việc giao, nhận gạo xong trước ngày 30/8/2023.

Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Thanh Hóa có trách nhiệm báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa; phối hợp các sở, ban, ngành địa phương và ủy ban nhân dân nhân dân các huyện Quan Sơn, Quan Hóa và Như Xuân để thực hiện xuất cấp gạo theo quy định tại Quyết định số 937/QÐ-TTg ngày 30/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ.

Đồng thời, bảo đảm công tác xuất cấp, giao nhận gạo theo hướng dẫn của Bộ Tài chính tại văn bản số 10380/BTC-TCDT ngày 27/8/2018 về thực hiện hỗ trợ gạo dự trữ quốc gia cho công tác bảo vệ, phát triển rừng tại 4 huyện của tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2018-2024 và quy định tại Thông tư số 51/2020/TT-BTC ngày 2/6/2020 của Bộ trưởng Tài chính quyết định về quy trình xuất cấp, giao nhận, phân phối, sử dụng hàng dự trữ quốc gia xuất để cứu trợ, hỗ trợ, viện trợ và quản lý kinh phí bảo đảm cho công tác xuất cấp, giao nhận hàng để cứu trợ, hỗ trợ, viện trợ.

Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Thanh Hóa có trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc vận chuyển số gạo được giao xuất cấp nêu trên cho địa phương kịp thời, bảo đảm đủ số lượng, chất lượng và thời gian quy định.

Trước đó, ngày 27/7, Tổng cục Dự trữ Nhà nước cũng đã xuất cấp không thu tiền hơn 331 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho người dân ở huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa để thực hiện công tác bảo vệ, phát triển rừng tại địa bàn này.

Theo Nhandan.vn

 

 Các tin đã đưa ngày: