Xuất cấp hơn 363 tấn gạo hỗ trợ nhân dân tỉnh Thanh Hóa

(16/06/2023)

Tổng cục Dự trữ Nhà nước vừa giao Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Thanh Hóa xuất cấp 363.359 kg gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ nhân dân ở huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa (đợt 2 năm 2023) để thực hiện công tác bảo vệ và phát triển rừng. Thời gian hoàn thành giao nhận gạo xong trước ngày 10/7/2023.

 

Cán bộ của Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Thanh Hóa  kiểm tra chất lượng gạo tại cửa kho. Ảnh: Đức Minh

 

 

Tại Quyết định số 205/QĐ-TCDT ngày 9/6/2023, Tổng cục Dự trữ Nhà nước yêu cầu Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Thanh Hóa phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo các sở, ban, ngành và UBND huyện Mường Lát lập kế hoạch, phương án và thời gian tiếp nhận gạo.

Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Thanh Hóa có trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc vận chuyển số gạo được giao xuất cấp cho địa phương kịp thời, đảm bảo gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ cho địa phương đủ số lượng, tiêu chuẩn chất lượng, kịp thời giao gạo tới tay người dân theo đúng kế hoạch phân bổ, tiếp nhận của UBND tỉnh Thanh Hóa, UBND huyện Mường Lát và quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Bên cạnh đó, Tổng cục Dự trữ Nhà nước đã có văn bản số 848/TCDT-QLHDT gửi UBND tỉnh Thanh Hóa, trong đó đề nghị địa phương sớm có kế hoạch tiếp nhận gạo cho các đối tượng được hỗ trợ gạo đảm bảo đúng đối tượng, định mức, quản lý sử dụng số gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ chặt chẽ theo đúng văn bản hướng dẫn của Bộ Tài chính và các quy định về quản lý, giao nhận gạo dự trữ quốc gia hiện hành.

Trước đó, ngày 5/5/2023, Tổng cục Dự trữ Nhà nước đã ban hành 2 Quyết định số: 163/QĐ-TCDT và 164/QĐ-TCDT giao Cục DTNN khu vực Thanh Hóa xuất cấp 1.825.310 kg gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho hỗ trợ cho đồng bào dân tộc thiểu số, hộ nghèo tự nguyện nhận trồng, chăm sóc, bảo vệ rừng của 5 huyện tại tỉnh Thanh Hóa (đợt 1 năm 2023) theo quy định tại Quyết định số 937/QĐ-TTg ngày 30/7/2018 và 1910/QĐ-TTg ngày 24/11/2020 của Thủ tướng Chính phủ.

Cụ thể: Quan Hóa 176.935 kg; Quan Sơn 631.260 kg; Như Xuân 323.988 kg; Lang Chánh 322.255 kg (bao gồm 165.900 kg bổ sung Quý IV/2022); Mường Lát 370.872 kg.

 

Đức Minh - Thời báo Tài chính Việt NamCác tin đã đưa ngày: