Xuất cấp hơn 571 tấn gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ nhân dân tỉnh Bắc Kạn thực hiện công tác bảo vệ, phát triển rừng

(30/06/2023)

Cục Dự trữ Nhà nước (DTNN) khu vực Bắc Thái thực hiện xuất cấp 571,590 tấn gạo dự trữ quốc gia (DTQG) hỗ trợ nhân dân ở trung tâm huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Bắc Kạn để thực hiện công tác bảo vệ phát triển rừng.

 

Cục DTNN khu vực Bắc Thái xuất cấp không thu tiền 571,590 tấn gạo

từ nguồn DTQG nhập kho năm 2022.

 

Tổng cục DTNN vừa ban hành Quyết định số 223/QĐ-TCDT ngày 28/6/2023 xuất gạo DTQG cho tỉnh Bắc Kạn để thực hiện công tác bảo vệ, phát triển rừng đợt 1 năm 2023 (06 tháng đầu năm).

Theo Quyết định, Cục DTNN khu vực Bắc Thái được Tổng cục DTNN giao thực hiện xuất cấp 571,590 tấn gạo, thời gian hoàn thành giao, nhận gạo đến hết ngày 10/7/2023.

Để bảo đảm việc xuất cấp gạo DTQG hỗ trợ địa phương đảm bảo số lượng, chất lượng, đúng quy định, Tổng cục DTNN đề nghị Cục DTNN khu vực Bắc Thái phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn chỉ đạo các sở, ban, ngành của địa phương lập kế hoạch, phương án và thời gian tiếp nhận gạo để tổ chức thực hiện việc giao nhận kịp thời.

Đồng thời, Tổng cục DTNN giao Cục trưởng Cục DTNN khu vực Bắc Thái có trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc vận chuyển số gạo được giao, đảm bảo gạo DTQG hỗ trợ cho địa phương đủ số lượng, tốt về chất lượng, kịp thời giao gạo tới tay người dân.

Bên cạnh đó, Tổng cục DTNN có Công số 972/TCDT-QLHDT gửi Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn, trong đó đề nghị địa phương sớm có kế hoạch tiếp nhận gạo cho các đối tượng được hỗ trợ gạo đảm bảo đúng đối tượng, định mức, quản lý sử dụng số gạo DTQG hỗ trợ chặt chẽ theo đúng văn bản hướng dẫn của Bộ Tài chính và các quy định về quản lý, giao nhận gạo DTQG hiện hành.

 

Chính sách hỗ trợ gạo DTQG cho công tác bảo vệ, phát triển rừng góp phần

nâng cao tỷ lệ che phủ rừng và phát triển kinh tế địa phương

 

Trước đó, Tổng cục DTNN cũng đã ban hành 3 Quyết định số: 163/QĐ-TCDT, 164/QĐ-TCDT và 205/QĐ-TCDT giao Cục DTNN khu vực Thanh Hóa xuất cấp hơn 2.188 tấn gạo từ nguồn DTQG hỗ trợ cho đồng bào dân tộc thiểu số, hộ nghèo tự nguyện nhận trồng, chăm sóc, bảo vệ rừng của 5 huyện tại tỉnh Thanh Hóa theo quy định.

Thời gian qua, việc thực hiện chính sách hỗ trợ gạo DTQG hỗ trợ cho các hộ gia đình tham gia bảo vệ, phát triển rừng đã được ngành DTNN triển khai thực hiện kịp thời khi có quyết định của cấp có thẩm quyền; qua đó, góp phần đảm bảo an ninh lương thực, từng bước cải thiện, ổn định đời sống, xóa đói giảm nghèo cho người dân và đảm bảo an sinh xã hội.

 

Minh Hằng

 Các tin đã đưa ngày: