Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hoàng Liên Sơn hoàn thành kế hoạch xuất hơn 6.549 tấn gạo hỗ trợ học sinh học kỳ II năm học 2022-2023

(20/04/2023)

 

Cục Dự trữ Nhà nước (DTNN) khu vực Hoàng Liên Sơn đã hoàn thành công tác xuất cấp, vận chuyển và bàn giao 6.549,593 tấn gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ học sinh học kỳ II năm học 2022 – 2023 tại 24 huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn 3 tỉnh Tuyên Quang, Hà Giang và Yên Bái đảm bảo an toàn, đủ về số lượng, chất lượng, đúng đối tượng được thụ hưởng chính sách và hoàn thành đúng thời gian Tổng cục DTNN quy định.

Trước đó, ngày 28/02/2023, Tổng cục DTNN đã ban hành Quyết định số 82/QĐ-TCDT về việc xuất gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ học sinh học kỳ II năm học 2022-2023, trong đó giao Cục DTNN khu vực Hoàng Liên Sơn thực hiện xuất cấp gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ học sinh học kỳ II năm học 2022 – 2023 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, Hà Giang và Yên Bái. Thời hạn hoàn thành giao, nhận gạo đến hết ngày 15/4/2023.

 

Đ/c Nguyễn Thị Phố Giang, Phó Tổng cục trưởng cùng các đồng chí lãnh đạo

các Vụ cơ quan Tổng cục DTNN kiểm tra tại Chi cục DTNN Yên Bái

 

Ngay sau khi được giao nhiệm vụ, để bảo đảm xuất cấp gạo DTQG hỗ trợ học sinh học kỳ II năm học 2022 - 2023 kịp thời, đúng quy định, Cục DTNN khu vực Hoàng Liên Sơn đã báo cáo với Ủy ban nhân dân các tỉnh Tuyên Quang, Hà Giang và Yên Bái đôn đốc và phối hợp chặt chẽ với Sở Giáo dục và Đào tạo lên kế hoạch phân bổ, phương án và thời gian tiếp nhận gạo dự trữ quốc gia để hỗ trợ cho học sinh học kỳ II năm học 2022 -2023. Bên cạnh đó, đơn vị đã ban hành Quyết định giao nhiệm vụ xuất gạo hỗ trợ cho Chi cục DTNN Yên Bái và Chi cục DTNN Tuyên Quang, thành lập Ban Chỉ đạo, Tổ giao nhận theo quy định; thực hiện công tác lấy mẫu, kiểm tra chất lượng gạo trước khi xuất kho; chuẩn bị trang thiết bị, nhân lực, lựa chọn nhà thầu vận chuyển, bốc xếp để đảm bảo kế hoạch xuất hỗ trợ được thực hiện đúng thời gian, tiến độ.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Cục DTNN khu vực Hoàng Liên Sơn đã chọn cử công chức tham gia trực tiếp đi áp tải, kiểm tra, giám sát việc vận chuyển số gạo được giao xuất cấp cho các địa phương và giao nhận gạo hỗ trợ đến trung tâm các huyện lỵ; phối hợp với phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện giao gạo đến điểm trường để các em học sinh trong diện được thụ hưởng đảm bảo tính kịp thời, đủ số lượng, đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng theo đúng kế hoạch phân bổ, tiếp nhận của UBND các tỉnh Tuyên Quang, Hà Giang và Yên Bái.

Trong quá trình xuất cấp gạo hỗ trợ học sinh kỳ II, năm học 2022-2023, để làm tốt công tác quản lý đảm bảo chặt chẽ, Cục DTNN khu vực Hoàng Liên Sơn đã tổ chức các đoàn công tác của Lãnh đạo Cục kiểm tra, giám sát quá trình giao nhận gạo và hướng dẫn công tác bảo quản gạo DTQG sau khi tiếp nhận tại các trường.

 

Đoàn công tác của Cục DTNN khu vực Hoàng Liên Sơn do đồng chí Lê Tiến Dũng,

 Phó Cục trưởng phụ trách Cục đi kiểm tra công tác giao nhận, quản lý và sử dụng

gạo DTQG tại huyện Hoàng Su Phì và huyện Bắc Mê, tỉnh Hà Giang

 

Với sự chỉ đạo sát sao, quyết liệt của Lãnh đạo Cục, quyết tâm cao, nỗ lực lớn và tinh thần trách nhiệm của tập thể các đơn vị thuộc và trực thuộc, công chức, người lao động được giao nhiệm vụ; cùng với sự phối hợp chặt chẽ của lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, lãnh đạo các huyện, thị xã, thành phố, đặc biệt là sự phối hợp nhiệt tình, tích cực của tập thể cán bộ phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố của tỉnh Tuyên Quang, Hà Giang và Yên Bái, trong thời gian từ ngày 11/3-15/4/2023, Cục DTNN khu vực Hoàng Liên Sơn đã hoàn thành giao nhận 6.549,593 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia hỗ trợ cho học sinh đảm bảo đúng đối tượng, đủ số lượng, đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng và thời gian quy định, cụ thể: Đối với tỉnh Yên Bái, thực hiện giao nhận 1.545.292,3kg gạo tại 06 huyện, thị xã, thành phố từ ngày 11/3/2023 đến hết ngày 18/3/2023; đối với tỉnh Tuyên Quang, thực hiện giao nhận 975.000kg gạo tại 07 huyện và thành phố từ ngày 28/3/2023 đến hết ngày 07/4/2023; đối với tỉnh Hà Giang, thực hiện giao nhận 4.120.300,7kg gạo tại 11 huyện, thành phố từ ngày 17/3/2023 đến hết ngày 15/4/2023.

 

Hưởng ứng tháng Thanh niên, đoàn viên, thanh niên là thủ kho, kỹ thuật viên bảo quản

tích cực tham gia công tác kiểm tra chất lượng gạo xuất kho, tham gia áp tải

giao nhận gạo hỗ trợ học sinh cho các tỉnh

 

Chính sách hỗ trợ gạo cho học sinh theo quy định tại Nghị định số 116/2016/NĐ-CP của Chính phủ đã được Cục DTNN khu vực Hoàng Liên Sơn triển khai kịp thời và được các địa phương ghi nhận, đánh giá là một trong những chính sách mang lại hiệu quả thiết thực, tạo điều kiện cho con em các gia đình ở vùng đặc biệt khó khăn, gia đình thuộc diện hộ nghèo ở vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới được đến trường. Từ đó, góp phần giúp các trường làm tốt công tác huy động học sinh ra lớp, hạn chế đến mức thấp nhất số học sinh bỏ học, tạo chuyển biến tích cực trong việc nâng cao chất lượng giáo dục của địa phương.

 

Lê Thanh - Cục DTNN khu vực Hoàng Liên Sơn