Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đông Nam Bộ hoàn thành xuất cấp vật tư, trang thiết bị cho Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

(19/04/2023)

Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đông Nam Bộ hoàn thành trước thời hạn xuất cấp vật tư, trang thiết bị từ nguồn dự trữ quốc gia cho Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn.

Thực hiện các Quyết định của Tổng Cục trưởng Tổng cục Dự trữ Nhà nước: Quyết định số 71/QĐ-TCDT ngày 22/02/2023 về việc xuất cấp vật tư, trang thiết bị từ nguồn dự trữ quốc gia cho Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn; Quyết định số 104/QĐ-TCDT ngày 17/3/2023 về việc gia hạn thời hạn xuất cấp vật tư, trang thiết bị từ nguồn dự trữ quốc gia cho Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tại Quyết định số 71/QĐ-TCDT ngày 22/02/2023. Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đông Nam Bộ đã ban hành các Quyết định số: 30/QĐ-CDTĐNB ngày 23/02/2023; 51/QĐ-CDTĐNB ngày 20/3/2023 về việc xuất cấp không thu tiền 5 danh mục mặt hàng từ nguồn dự trữ quốc gia cho Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai Quân đoàn 4, Tổng cục Hậu cần, Binh đoàn 16, Quân khu 7, Binh chủng công binh, tỉnh Đồng Nai, tỉnh Bình Phước và tỉnh Bình Dương với số lượng cụ thể: 30 bộ Nhà bạt 24,75 m2; 3.000 chiếu Phao tròn cứu sinh; 5.499 chiếc Phao áo cứu sinh; 100 chiếu Bè nhẹ cứu sinh và 27 bộ Máy bơm nước chữa cháy (TB chữa cháy rừng).

 

Tổ chức xuất cấp vật tư, thiết bị cho Quân đoàn 4

 

Để đảm bảo thực hiện việc xuất cấp vật tư, trang thiết bị từ nguồn dự trữ quốc gia cho Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn đúng quy định, Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đông Nam Bộ đã tích cực phối hợp với đơn vị được giao nhiệm vụ tiếp nhận trang thiết bị để thực hiện việc xuất cấp hàng dự trữ quốc gia.

 

Xuất cấp Nhà bạt, Máy bơm nước chữa cháy cho Quân đoàn 4

 

Việc xuất cấp vật tư, trang thiết bị từ nguồn dự trữ quốc gia được thực hiện theo đúng quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Dự trữ Nhà nước và theo đúng quy trình xuất cấp, giao nhận, phân phối sử dụng hàng dự trữ quốc gia xuất để cứu trợ, hỗ trợ, viện trợ và quản lý kinh phí đảm bảo cho công tác xuất cấp, giao nhận hàng để cứu trợ, hỗ trợ, viện trợ.

Đến ngày 30/3/2023, Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đông Nam Bộ đã hoàn thành trước hạn việc xuất cấp vật tư, trang thiết bị từ nguồn dự trữ quốc gia cho Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn (trước thời hạn được phê duyệt ngày 20/4/2023)./.                                                          

 

Phòng Tổ chức - Hành chính, Cục DTNN khu vực Đông Nam Bộ