Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hà Bắc hoàn thành kế hoạch xuất gạo hỗ trợ học sinh tỉnh Lạng Sơn và tỉnh Bắc Giang học kỳ II năm học 2022-2023

(14/04/2023)

Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hà Bắc vừa hoàn thành trước thời hạn xuất cấp 1.703,09 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia giao cho hai tỉnh Lạng Sơn và Bắc Giang để hỗ trợ học sinh học kỳ II năm học 2022 - 2023.

 

Gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ cho học sinh đảm bảo đúng đối tượng,

đủ số lượng, đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng và thời gian quy định

 

Ngày 28/2/2023, Tổng cục Dự trữ Nhà nước ban hành Quyết định số 82/QĐ-TCDT giao Cục Dự trữ Nhà nước (DTNN) khu vực Hà Bắc thực hiện xuất cấp gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ học sinh học kỳ II năm học 2022 – 2023 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn và Bắc Giang. Thời hạn hoàn thành giao, nhận gạo đến hết ngày 15/4/2023.

Để bảo đảm xuất cấp gạo DTQG hỗ trợ học sinh học kỳ II năm học 2022 - 2023 kịp thời, đúng quy định, Cục DTNN khu vực Hà Bắc đã phối hợp với UBND và Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh Lạng Sơn và Bắc Giang lập kế hoạch, phương án và thời gian tiếp nhận gạo để giao nhận; triển khai sẵn sàng các điều kiện như lấy mẫu, kiểm tra chất lượng gạo trước khi xuất kho; chuẩn bị kho tàng, trang thiết bị, nhân lực, phương tiện vận chuyển… để thực hiện giao nhận gạo hỗ trợ cho học sinh học kỳ II năm học 2022-2023 tại trung tâm các huyện, thành phố theo quyết định phân bổ của UBND các tỉnh.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, các cán bộ, công chức của Cục DTNN khu vực Hà Bắc thường xuyên kiểm tra, giám sát việc vận chuyển số gạo được giao xuất cấp cho các địa phương kịp thời, đảm bảo gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ cho học sinh ở các địa phương đủ số lượng, đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng, kịp thời tới học sinh và các trường theo đúng kế hoạch phân bổ, tiếp nhận của UBND hai tỉnh Lạng Sơn và Bắc Giang.

Với tinh thần chỉ đạo quyết liệt của Lãnh đạo Cục, sự nhập cuộc đầy trách nhiệm của cán bộ, công chức được giao nhiệm vụ; cùng với sự phối hợp chặt chẽ của lãnh đạo Sở, lãnh đạo các Huyện, đặc biệt là sự phối hợp nhiệt tình, tích cực của tập thể cán bộ phòng Giáo dục và Đào tạo hai tỉnh Lạng Sơn và Bắc Giang. Trong thời gian từ ngày 02-07/4/2023, Cục DTNN khu vực Hà Bắc đã hoàn thành trước hạn giao 1.703,09 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia hỗ trợ cho học sinh đảm bảo đúng đối tượng, đủ số lượng, đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng và thời gian quy định. Đối với tỉnh Lạng Sơn thực hiện giao nhận tại 10 huyện và thành phố Lạng Sơn (số lượng 1.494,180 tấn gạo), đối với tỉnh Bắc Giang giao nhận tại 6 huyện và thành phố Bắc Giang (số lượng 208,910 tấn gạo).

 

Gạo DTQG hỗ trợ học sinh tỉnh Lạng Sơn theo Quyết định của Chính phủ


Những năm qua, được sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước, đời sống của các em học sinh ở khu vực có điều kiện kinh tế đặc biệt khó khăn đã khởi sắc, có những chuyển biến tích cực, được nhân dân và các cấp chính quyền địa phương ghi nhận và đánh giá cao.

Việc hỗ trợ gạo từ nguồn DTQG cho học sinh khu vực khó khăn theo Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ là một trong những chính sách mang lại hiệu quả và có ý nghĩa chính trị to lớn. Số lượng gạo tuy không nhiều nhưng với học sinh có hoàn cảnh khó khăn thì đây là món quà quý giá, không chỉ giúp các em học sinh khu vực khó khăn không bị “đứt bữa” mà còn là điểm tựa “nâng bước” giúp các em đến trường tiếp thu kiến thức, giảm tỷ lệ học sinh bỏ học, góp phần phát triển kinh tế, xã hội và giáo dục tại các địa phương./.

 

Phòng KH & QLHDT - Cục DTNN khu vực Hà Bắc