Đại hội Đảng bộ cơ quan Tổng cục Dự trữ Nhà nước: Xây dựng lực lượng Dự trữ Nhà nước vững mạnh, đáp ứng yêu cầu cấp bách

(02/08/2020)

Đảng bộ cơ quan Tổng cục Dự trữ Nhà nước đặt ra nhiệm vụ cho nhiệm kỳ 2020 - 2025 là xây dựng lực lượng Dự trữ Nhà nước có tiềm lực vững mạnh, với cơ cấu hợp lý sẵn sàng đáp ứng yêu cầu cấp bách về phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh.

 

Ông Nguyễn Hữu Thân - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy

Bộ Tài chính phát biểu chỉ đạo Đại hội

 

Sáng ngày 31/7, Đảng bộ cơ quan Tổng cục Dự trữ Nhà nước (DTNN) đã tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đại hội có sự tham gia của 104 đại biểu đại diện cho 112 đảng viên thuộc 9 Chi bộ trong toàn Đảng bộ cơ quan Tổng cục DTNN.

Nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng bộ

Tại đại hội, ông Lê Văn Thời - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục DTNN cho biết, trong nhiệm kỳ 2015 – 2020, Đảng bộ cơ quan Tổng cục DTNN đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo Tổng cục DTNN rà soát, xây dựng, trình cấp có thẩm quyền ban hành nhiều văn bản quy phạm pháp luật, tạo hành lang pháp lý cơ bản đồng bộ, bao quát, điều chỉnh đầy đủ các hoạt động quản lý, điều hành dự trữ quốc gia; thúc đẩy phát huy vai trò quan trọng của dự trữ quốc gia, góp phần ổn định đời sống nhân dân, xóa đói, giảm nghèo, phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Hằng năm, Tổng cục DTNN đã phối hợp với Văn phòng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các bộ, ngành quản lý hàng dự trữ quốc gia, Ủy ban Ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn và các Vụ, Cục của Bộ Tài chính thường xuyên đánh giá về nhu cầu sử dụng dự trữ quốc gia, thực hiện rà soát danh mục, xây dựng tổng mức dự trữ để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch dự trữ nhà nước hàng năm của toàn ngành; bảo đảm tăng cường tiềm lực cho quốc gia. Trong giai đoạn 2015 - 2020, tổng mức bố trí ngân sách nhà nước cho dự trữ quốc gia khoảng 14.969 tỷ đồng (chưa tính số kinh phí bổ sung trong năm 2020).

 

Ông Đỗ Việt Đức - Bí thư Đảng bộ cơ quan Tổng cục DTNN

nhiệm kỳ 2015 - 2020 phát biểu tại Đại hội

 

Trên cơ sở chỉ tiêu kế hoạch và dự toán được giao, các bộ, ngành đã tích cực triển khai giao nhiệm vụ cho các cơ quan, đơn vị thực hiện. Việc tổ chức mua sắm hàng dự trữ quốc gia được thực hiện theo đúng các quy định của Luật Đấu thầu, Luật Ngân sách nhà nước và các quy định đặc thù của các bộ, ngành. Công tác tổ chức nhập hàng dự trữ quốc gia đảm bảo theo đúng quy định, tiết kiệm ngân sách nhà nước. Các danh mục mặt hàng đưa vào dự trữ quốc gia đều là những mặt hàng thiết yếu, quan trọng, các phương tiện, thiết bị đặc chủng, hiện đại.

Cùng với đó, quá trình nhập xuất hàng dự trữ quốc gia được vận hành an toàn, chất lượng hàng hóa đảm bảo đúng tiêu chuẩn, không xảy ra hiện tượng tiêu cực, quy mô Dự trữ Nhà nước không ngừng lớn mạnh, công tác cứu trợ, hỗ trợ, viện trợ được tổ chức kịp thời, tính chuyên nghiệp cao; góp phần quan trọng trong việc đảm bảo an sinh xã hội.

Trong thời gian từ năm 2015 đến 30/6/2020, Tổng cục DTNN đã thực hiện mua nhập kho dự trữ 458.360 tấn thóc, 1.012.900 tấn gạo, 6.000 tấn muối ăn và hàng trăm ngàn phương tiện cứu hộ, cứu nạn…Trong cả nhiệm kỳ đã thực hiện xuất cấp khoảng 9.542,6 tỷ đồng hàng dự trữ quốc gia.

Tăng cường học tập cho đảng viên

Phát biểu tại đại hội, ông Đỗ Việt Đức - Bí thư Đảng bộ cơ quan Tổng cục DTNN giai đoạn 2015 - 2020 khẳng định, nhiệm kỳ 2020 - 2025 sẽ là nhiệm kỳ của thách thức và quyết tâm, của cải cách, đổi mới, của hiện đại và phát triển nhằm hướng đến mục tiêu xây dựng ngành dự trữ an toàn, hiệu lực, hiệu quả.

 

Ban chấp hành Đảng bộ cơ quan Tổng cục DTNN nhiệm kỳ 2020 - 2025

 

Đảng bộ cơ quan Tổng cục DTNN đề ra mục tiêu xây dựng lực lượng DTNN có tiềm lực vững mạnh, với cơ cấu hợp lý sẵn sàng đáp ứng yêu cầu cấp bách về phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh; đảm bảo quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội; đảm bảo an sinh xã hội và thực hiện các nhiệm vụ cấp bách đó.

Đảng bộ cơ quan Tổng cục DTNN sẽ thực hiện tốt các nhiệm vụ dự trữ quốc gia hằng năm theo hướng tăng cường nguồn lực dự trữ quốc gia đến năm 2025 đạt mức 0,8 - 1% GDP với danh mục hàng hóa phù hợp, cơ chế chính sách ổn định đáp ứng mục tiêu dự trữ quốc gia trong tình hình mới, phát huy hơn nữa vai trò của lực lượng dự trữ quốc gia trong quá trình phát triển bền vững của đất nước.

Trên cơ sở đó, Đảng bộ cơ quan Tổng cục DTNN đưa ra mục tiêu đến năm 2025, đảm bảo 100% mặt hàng đang thực hiện dự trữ có tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và định mức kinh tế kỹ thuật để quản lý và bảo quản, tạo cơ sở pháp lý nâng cao chất lượng hàng dự trữ quốc gia. Tổng cục sẽ xây dựng, trình cấp có thẩm quyền ban hành Chiến lược phát triển dự trữ quốc gia đến năm 2030, định hướng đến năm 2040; đồng thời, xây dựng, trình cấp có thẩm quyền ban hành quy hoạch tổng thể hệ thống kho dự trữ quốc gia đến năm 2030 định hướng đến năm 2050; quy hoạch chi tiết mạng lưới kho dự trữ quốc gia và các quy định về tiêu chuẩn kho dự trữ quốc gia do Tổng cục DTNN quản lý.

Tại đại hội, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ Tài chính Nguyễn Hữu Thân đánh giá cao những thành tựu Tổng cục DTNN đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua trên tất cả các nghiệp vụ.

“Kết quả công tác của Đảng bộ cơ quan Tổng cục DTNN đã góp phần quan trọng vào kết quả công tác của Đảng bộ Bộ Tài chính nhiệm kỳ 2015 - 2020 và nhiệm vụ tài chính - ngân sách nói chung” - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ Tài chính Nguyễn Hữu Thân khẳng định.

 

Đảng viên Tổng cục DTNN bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025

 

Để Đảng bộ cơ quan Tổng cục DTNN phát triển hơn nữa trong nhiệm kỳ tới, Phó Bí thư Trường trực Đảng ủy Bộ Tài chính yêu cầu trong 5 năm tới, Đảng bộ, đảng viên Tổng cục DTNN cần xác định hoàn thành nhiệm vụ chính trị là trách nhiệm trung tâm, là sự thể hiện tập trung nhất năng lực lãnh đạo toàn diện của Đảng đối với xã hội, với cả hệ thống chính trị.

 

Toàn cảnh Đại hội Đảng bộ cơ quan Tổng cục DTNN nhiệm kỳ 2020 - 2025


Về phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới, ngoài các nội dung được đề cập trong dự thảo báo cáo chính trị của Đảng bộ cơ quan và tham luận của các Đảng bộ, Chi bộ, ông Nguyễn Hữu Thân đề nghị Đảng bộ cơ quan Tổng cục DTNN tổ chức cho toàn bộ cán bộ, đảng viên, công chức nghiên cứu, học tập nghiêm túc các nội dung nghị quyết của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII sau khi được ban hành. Đồng thời, Đảng bộ cần xây dựng các chương trình, kế hoạch, chỉ tiêu hành động cụ thể để triển khai trong nhiệm kỳ mới. Ngoài ra, cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, xác định đây là nhiệm vụ cơ bản, thường xuyên của Đảng để phát hiện sớm những vi phạm, xây dựng tổ chức đảng và đảng viên vững mạnh toàn diện./.

 

 

Nguồn: Thời báo Tài chính Việt Nam

 Các tin đã đưa ngày: