Cục Dự trữ NNKV Đà Nẵng: Hoàn thành chỉ tiêu nhập lương thực dự trữ quốc gia năm 2020

(06/07/2020)

Năm 2020, Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đà Nẵng được Tổng cục Dự trữ Nhà nước giao nhiệm vụ mua nhập kho dự trữ 8.500 tấn gạo và 4.500 tấn thóc. Trong thời điểm tình hình trong nước, quốc tế có nhiều khó khăn, như diễn biến phức tạp của đại dịch bệnh covid-19, chiến tranh thương mại giữa các nước lớn, tình hình xung đột vũ trang các khu vực, tình hình phức tạp ở khu vực biển Đông . . . Các yếu tố đó tác động không nhỏ đến nhu cầu, giá cả lương thực ngày càng tăng cao, dẫn đến khó khăn cho công tác mua lương thực nhập kho dự trữ.

Trước tình hình đó, Đảng ủy, Lãnh đạo Cục xác định muốn hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch nhập lương thực, cần phải có nhiều giải pháp đồng bộ, trong đó việc nắm bắt thông tin thị thường và nguồn lương thực phải được trú trọng quan tâm đặc biệt.

Để mua được 8.500 tấn gạo Đông Xuân 2020, đơn vị đã tổ chức 02 lần đấu thầu. Lần thứ nhất có 05/06 gói thầu có giá dự thầu thấp hơn giá gói thầu; trong đó có 02 gói thầu từ chối thương thảo hợp đồng, 03 gói thầu từ chối ký hợp đồng; đơn vị đã thu 1,369 tỷ đồng tiền đảm bảo dự thầu nộp ngân sách địa phương. Đấu thầu lần hai có 06/06 gói thầu có nhà thầu trúng thầu, nộp bảo đảm thực hiện hợp đồng và ký hợp đồng cung cấp gạo. Từ ngày 31/5/2020 đến hết ngày 28/6/2020 đơn vị đã nhập kho dự trữ 8.500 tấn gạo, hoàn thành 100% chỉ tiêu nhập gạo dự trữ quốc gia được giao.

 

Kiểm đếm gạo nhập kho dự trữ

 

Một điểm mới trong công tác nhập gạo năm nay đó là, gạo được các đơn vị cung cấp đóng vào công ten nơ nên dễ dàng trong công tác bảo quản, vận chuyển, bốc dỡ từ tàu qua xe . . .

Để đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng gạo dự trữ, đơn vị đã cử công chức kiểm nghiệm tại chân hàng Nam Bộ trực tiếp giám sát công tác xay xát gạo tại các Nhà máy, loại bỏ lượng gạo không đạt tiêu chuẩn, tạo thuận lợi cho nhà thầu cung cấp gạo. Trước khi gạo nhập kho dự trữ, được Thủ kho kiểm tra trực tiếp, kỹ thuật viên lấy mẫu kiểm nghiệm đạt tiêu chuẩn, có đầy đủ giấy tờ mới nhập kho.

 

Gạo dự trữ được chất, xếp thành từng lô

 

Đối với mua thóc, đơn vị đã công khai thông tin, ký hợp đồng mua thóc trực tiếp, rộng rãi với mọi đối tượng. Từ ngày 07/5 đến 29/6/2020 đã hoàn thành mua nhập kho dự trữ 4.500 tấn thóc, đảm bảo tiêu chuẩn, chất lượng theo Quy chuẩn Việt Nam.

Trong quá trình mua lương thực dự trữ, đơn vị đã chấp hành tốt các quy định pháp luật, hướng dẫn của Tổng cục Dự trữ Nhà nước đảm bảo tính cạnh tranh, minh bạch, hiệu quả. Tập thể lãnh đạo Cục và công chức đã làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho khách hàng nhưng vẫn đảm theo đúng quy định trong việc mua bán hàng hóa dự trữ.

Vượt qua những khó khăn, thách thức, dưới sự quan tâm chỉ đạo kịp thời của Lãnh đạo Tổng cục Dự trữ Nhà nước, quyết tâm phấn đấu của tập thể công chức, người lao động đơn vị, đến ngày 29/6/2020, Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đà Nẵng đã hoàn thành 100% chỉ tiêu nhập lương thực dự trữ quốc gia năm 2020, lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Đà Nẵng./.

 

Nguyễn Tuyển Triệu, Cục Dự trữ NNKV Đà NẵngCác tin đã đưa ngày: