Cục Dự trữ Nhà nước Khu vực Nam Tây Nguyên hoàn thành chỉ tiêu nhập gạo dự trữ quốc gia năm 2020

(01/07/2020)

Thực hiện Quyết định số 07/QĐ-TCDT ngày 21/01/2020 của Tổng Cục trưởng Tổng cục Dự trữ Nhà nước về việc giao chỉ tiêu kế hoạch dự trữ quốc gia năm 2020, Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nam Tây Nguyên đã tổ chức thực hiện công tác đấu thầu mua gạo nhập kho dự trữ quốc gia năm 2020 trong thời điểm có nhiều khó khăn, thách thức như: đại dịch COVID-19 diễn ra trên toàn cầu, tình hình hạn hán, xâm nhập mặn diễn biến nghiêm trọng tại một số tỉnh vùng Nam Bộ, giá lương thực liên tục biến động tăng, ....

Trong bối cảnh đó, để hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch được giao, đơn vị đã tổ chức 02 đợt đấu thầu để mua 6.500 tấn gạo 15% tấm, loại hạt dài, được xay xát từ thóc thu hoạch vụ Đông Xuân năm 2020 tại Nam Bộ nhập kho dự trữ quốc gia. Thời gian tổ chức đấu thầu Đợt 1 từ ngày 20/02 đến 10/4/2020, Đợt 2 từ ngày 22/4 đến ngày 20/5/2020. Đợt 1, đơn vị tổ chức lựa chọn nhà thầu đối với 07 gói thầu cung cấp 6.500 tấn gạo nhập kho năm 2020; kết quả: có 07/07 gói thầu có nhà thầu trúng thầu, tuy nhiên chỉ có 01 nhà thầu thực hiện hợp đồng cung cấp 800/6.500 tấn gạo nhập kho dự trữ quốc gia từ ngày 16 - 19/4/2020, đạt tỷ lệ 12,3%; 06 gói thầu còn lại nhà thầu từ chối ký hợp đồng hoặc ký hợp đồng nhưng không nộp bảo đảm thực hiện hợp đồng, đơn vị đã thu tiền bảo lãnh dự thầu và nộp ngân sách nhà nước số tiền hơn 800 triệu đồng. Đợt 2, đơn vị tổ chức lựa chọn nhà thầu đối với 06 gói thầu cung cấp 5.700 tấn gạo nhập kho năm 2020; kết quả: có 06/06 gói thầu có nhà thầu trúng thầu, nộp bảo đảm thực hiện hợp đồng và ký hợp đồng cung cấp gạo. Từ ngày 31/5/2020 đến hết ngày 26/6/2020 đơn vị đã nhập kho 5.700 tấn/5.700 tấn gạo, góp phần hoàn thành chỉ tiêu nhập 6.500 tấn gạo nhập kho dự trữ quốc gia năm 2020.

 

Lãnh đạo Cục kiểm tra công tác nhập gạo tại các Chi cục

 

Gạo trước khi nhập kho dự trữ quốc gia có giấy xác nhận do các cơ quan, tổ chức có chức năng kiểm tra, cấp đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng (các chỉ tiêu cảm quan và chỉ tiêu chất lượng) và an toàn thực phẩm theo quy định của Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với gạo dự trữ quốc gia QCVN 06: 2019/BTC ban hành tại Thông tư số 78/2019/TT-BTC ngày 12/11/2019 của Bộ Tài chính. Ngoài ra, tại cửa kho, các Chi cục nhập gạo trực tiếp lấy mẫu, kiểm tra chặt chẽ các chỉ tiêu chất lượng gạo trước khi nhập kho và lập phiếu kiểm tra chất lượng hàng dự trữ quốc gia nhập kho.

 

Kiểm tra chất lượng gạo trước khi nhập kho

 

Trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu cung cấp gạo, đơn vị đã chấp hành đúng theo các quy định pháp luật hiện hành về đấu thầu và các văn bản hướng dẫn của Tổng cục, đảm bảo cạnh tranh, minh bạch, hiệu quả. Tập thể lãnh đạo Cục và toàn thể cán bộ công chức đã làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho nhà thầu nhưng vẫn đảm theo đúng quy định trong các khâu: Mua hồ sơ mời thầu, ký kết các văn bản trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu, ký kết hợp đồng, cử cán bộ kỹ thuật giúp nhà thầu kiểm tra chất lượng gạo tại chân hàng.

Trong quá trình thực hiện hợp đồng cung cấp gạo, đơn vị đã cử đoàn công tác gồm lãnh đạo Cục và các trưởng phòng nghiệp vụ đến kiểm tra, khảo sát nguồn cung gạo tại kho hàng của nhà thầu trúng thầu, đồng thời động viên nhà thầu khẩn trương giao gạo đúng theo hợp đồng đã cam kết, góp phần hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch Tổng cục giao trước thời gian, đảm bảo tiêu chuẩn, chất lượng hàng nhập kho theo đúng quy định.

 

Gạo nhập kho dự trữ quốc gia tại Chi cục DTNN Lâm Đồng

 

Tình hình kinh tế - xã hội 06 tháng đầu năm 2020 với nhiều khó khăn và thách thức đã tác động không nhỏ tới công tác đấu thầu mua gạo nhập kho dự trữ quốc gia. Nhưng với sự quan tâm, chỉ đạo kịp thời của Lãnh đạo Tổng cục Dự trữ Nhà nước, sự lãnh đạo quyết liệt, sâu sát của tập thể Lãnh đạo Cục cùng với sự phấn đấu, nỗ lực tuyệt vời của toàn thể cán bộ công chức, Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nam Tây Nguyên đã hoàn thành 100% chỉ tiêu kế hoạch nhập kho gạo dự trữ quốc gia với 6.500 tấn gạo đảm bảo chất lượng, trước thời hạn Tổng cục quy định./.

 

Tố Loan – Cục DTNN KV Nam Tây NguyênCác tin đã đưa ngày: