Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Thái Bình hoàn thành nhiệm vụ nhập kho 6.000 tấn gạo tăng cường nguồn lực DTQG.

(26/06/2020)

 

Việc bảo đảm an ninh lương thực quốc gia là vấn đề toàn cầu và là mối quan tâm chung của toàn nhân loại với sự ảnh hưởng của hiện tượng biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường, dịch bệnh và sự gia tăng dân số. Hàng năm căn cứ quyết định của Thủ tướng Chính Phủ, ngành Dự trữ Nhà nước (DTNN) chủ động điều hành việc mua nhập gạo tăng cường nguồn lực nhằm đáp ứng mục tiêu: chủ động đáp ứng những yêu cầu đột xuất, cấp bách về phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh; bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự xã hội; tham gia bình ổn thị trường; góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, ứng phó với các tình huống biến đổi khí hậu, an sinh xã hội; thực hiện các nhiệm vụ đột xuất, cấp bách khác của Nhà nước.

 

Phó Cục trưởng Vũ Văn Tại cùng lãnh đạo, chuyên viên Phòng KTBQ

 trực tiếp kiểm tra chất lượng gạo nhập tại Chi cục DTNN Kiến Hải

 

Thực hiện quyết định số 07/QĐ-TCDT ngày 21/01/2020 của Tổng Cục trưởng Tổng cục DTNN về việc giao chỉ tiêu kế hoạch dự trữ quốc gia năm 2020; Ngày 12/3/2020 Cục DTNN khu vực Thái Bình đã tổ chức đấu thầu rộng rãi theo đúng quy định của Luật Đấu thầu và Luật Dự trữ quốc gia. Kết quả có 6 nhà thầu trúng 6 gói thầu với số lượng đủ 6.000 tấn. Cục đã phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu theo đúng quy định của pháp luật, mời các nhà thầu đến ký hợp đồng. Song do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 và thị trường xuất khẩu gạo của các doanh nghiệp xuất đi các nước, nên nhu cầu dự trữ và mua tạm trữ lương thực của các doanh nghiệp, người dân trong nước tăng cao, giá cả tăng liên tục, do vậy các nhà thầu không thể thực hiện được và có văn bản từ chối ký hợp đồng.

Mua nhập gạo dự trữ quốc gia hàng năm là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của ngành DTNN nói chung và của các Cục DTNN ku vực nói riêng, để thực hiện nhiệm vụ mua đủ số lượng gạo theo kế hoạch được giao năm 2020, thực hiện sự chỉ đạo của Tổng cục DTNN, ngày 12/5/2020 Cục DTNN khu vực Thái Bình tiếp tục tổ chức đấu thầu lại gói thầu cung cấp 6.000 tấn gạo vụ Đông xuân nhập kho theo kế hoạch được giao.

Kết quả có 5 nhà thầu trúng 6 gói thầu với số lượng đủ 6.000 tấn; Cục đã bảo đảm tuân thủ theo đúng thời gian, quy trình, trình tự, thủ tục theo quy định của Luật Đấu thầu; Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Tổng cục DTNN. Gạo mua nhập kho dự trữ quốc gia là loại gạo 15% tấm được xay xát từ thóc thu hoạch Vụ Đông xuân Nam bộ năm 2020, bảo đảm tiêu chuẩn chất lượng theo quy định tại Thông tư số 78/2019/TT-BTC ngày 12/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với gạo DTQG.

Cục đã ban hành quyết định giao nhiệm vụ cho các Chi cục DTNN trực thuộc, tổ chức kiểm tra chất lượng và điều hành công tác nhập kho theo đúng quy định.

 

Chi Cục trưởng Chi cục DTNN Vũ Thư - Phạm Văn Dân kiểm tra gạo nhập đầy kho

 

Kết quả đến hết sáng ngày 26/6/2020, Cục DTNN khu vực Thái Bình đã hoàn thành kế hoạch nhập kho tăng cường DTQG 6.000 tấn gạo, đảm bảo chất lượng, hoàn thành 100% kế hoạch được giao, góp phần tăng cường nguồn lực DTQG nhằm đáp ứng mục tiêu của ngành DTNN./.

 

Trương Tuấn Thành - Cục DTNN khu vực Thái Bình

 Các tin đã đưa ngày: