Triển khai đưa gạo dự trữ hỗ trợ hơn 533.000 học sinh khó khăn

(29/09/2023)

Theo ông La Văn Thịnh - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Dự trữ Nhà nước, Tổng cục Dự trữ Nhà nước đã giao các Cục Dự trữ Nhà nước khu vực xuất cấp hơn 37.207 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia để hỗ trợ trên 533.000 học sinh học kỳ I năm học 2023-2024 các trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn của 41 tỉnh, thành phố.

 

Cán bộ Cục Dự trữ nhà nước khu vực Vĩnh Phú kiểm tra chất lượng gạo

tại một trường ở huyện Xín Mần - tỉnh Hà Giang.

 

PV: Trong năm học 2022-2023, gần 509 nghìn học sinh của 42 tỉnh đã được nhận gạo hỗ trợ của Chính phủ. Xin ông cho biết, Tổng cục Dự trữ Nhà nước (DTNN) đã triển khai những bước cụ thể nào để thực hiện tốt nhiệm vụ cấp gạo cho học sinh các địa phương?

Ông La Văn Thịnh: Để triển khai thực hiện cấp gạo hỗ trợ cho học sinh (theo quy định tại Nghị định 116/2016/NĐ-CP của Chính phủ), Bộ Tài chính, Tổng cục DTNN đã ban hành các quyết định giao nhiệm vụ cho các Cục DTNN khu vực xuất cấp hơn 67.000 tấn gạo cho khoảng trên gần 509 nghìn học sinh của 42 tỉnh trong năm học 2022-2023.

Tổng cục DTNN đã quán triệt, giao nhiệm vụ cho các Cục DTNN khu vực xuất gạo chủ động kiểm tra chất lượng gạo xuất kho, bố trí phương tiện vận chuyển, bốc xếp để có thể sẵn sàng vận chuyển, giao gạo ngay theo đúng kế hoạch phân bổ của UBND các tỉnh; liên hệ, làm việc với UBND các tỉnh để sớm có kế hoạch phân bổ gạo cụ thể cho các em học sinh.

Trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện giao, nhận gạo, các bên (đơn vị DTNN giao gạo và đơn vị, tổ chức được giao nhiệm vụ tiếp nhận gạo) phối hợp thực hiện lập biên bản giao, nhận gạo (theo đúng mẫu biên bản quy định về giao, nhận gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ cho các địa phương); tổ chức lấy mẫu gạo và thống nhất niêm phong mẫu gạo (có xác nhận của các bên); mẫu gạo được lưu giữ, quản lý, bảo quản tại bên giao, bên nhận để đối chứng trong trường hợp có phản ánh về chất lượng gạo.

PV: Ông đánh giá về công tác phân bổ, tiếp nhận, sử dụng, quản lý, bảo quản gạo hỗ trợ trong thời gian qua như thế nào?

Ông La Văn Thịnh: Trong thời gian qua, thực hiện nhiệm vụ được giao, Tổng cục DTNN đã chỉ đạo các đơn vị DTNN phối hợp với UBND các địa phương tổ chức công tác kiểm tra công tác phân bổ, tiếp nhận, sử dụng, quản lý, bảo quản gạo của các em học sinh năm học 2022-2023. Qua công tác kiểm tra cho thấy, gạo dự trữ quốc gia xuất cấp hỗ trợ các địa phương theo đúng tiêu chuẩn gạo xuất kho, quy định tại QCVN 06: 2019/BTC (ban hành kèm theo Thông tư 78/2019/TT-BTC ngày 12/11/2019 của Bộ Tài chính ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với gạo dự trữ quốc gia).

Tại các địa phương, UBND các tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị có liên quan như: Sở giáo dục và Đào tạo, Sở tài chính, UBND các huyện, thành phố phối hợp với đơn vị dự trữ để tổ chức tiếp nhận, phân phối gạo hỗ trợ từ trung tâm quận, huyện, thị xã, thành phố đến các trường để cấp phát gạo cho học sinh.

Công tác tiếp nhận, phân phối được thực hiện đầy đủ nghiêm túc, đảm bảo tính chính xác, khách quan có sự tham gia giám sát của các đoàn thể, cộng đồng dân cư và chính quyền địa phương. Gạo dự trữ quốc gia xuất cấp để hỗ trợ học sinh đảm bảo về chất lượng, được quản lý chặt chẽ, có đầy đủ hồ sơ liên quan đến cấp phát gạo, hỗ trợ đúng đối tượng, đúng mục đích theo quy định. Kết quả trong năm học 2022-2023, không có phản ánh của địa phương về chất lượng gạo dự trữ quốc gia xuất cấp hỗ trợ cho học sinh.

PV: Học kỳ I năm học 2023-2024 có hơn 533.000 học sinh của 41 tỉnh sẽ được nhận gạo hỗ trợ. Tổng cục DTNN và các Cục DTNN khu vực đang triển khai thế nào, để số gạo này sớm đến với các em học sinh?

Ông La Văn Thịnh: Chính sách hỗ trợ gạo cho học sinh tại Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ là thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng và Nhà nước đối với các em học sinh nghèo, ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. Đây là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng được Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính giao Tổng cục DTNN triển khai thực hiện.

Trên cơ sở các văn bản hướng dẫn của Chính phủ, Bộ Tài chính và đề nghị của UBND 41 tỉnh, thành trong cả nước, Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 2036/QĐ-BTC xuất cấp (không thu tiền) hơn 37.207 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia để hỗ trợ trên 533.000 học sinh học kỳ I năm học 2023-2024 của 41 tỉnh trên cả nước.

Thực hiện nhiệm vụ được giao, sau khi các địa phương rà soát số lượng đối tượng thụ hưởng, Tổng cục DTNN đã ban hành Quyết định số 415/ QĐ-TCDT ngày 25/9/2023 giao nhiệm vụ cho 19 Cục DTNN khu vực xuất cấp (không thu tiền) gạo dự trữ quốc gia, vận chuyển, giao gạo cho các tỉnh tại trung tâm quận, huyện, thị xã, thành phố để hỗ trợ học sinh học kỳ I năm học 2023-2024, với thời hạn hoàn thành giao nhận gạo xong trước ngày 30/11/2023.

PV: Xin cảm ơn ông!

 

 

Đức Minh - Thời báo Tài chính Việt NamCác tin đã đưa ngày: