Cục DTNN khu vực Hoàng Liên Sơn thông báo mời thầu Gói thầu số 9: Thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán

(07/08/2019)

 

1. Tên gói thầu: Gói thầu số 9: Thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán.

- Loại gói thầu: Tư vấn

- Giá gói thầu: 142.416.626 đồng (Số tiền bằng chữ: Một trăm bốm mươi hai triệu, bốn trăm mười sáu nghìn, sáu trăm hai mươi sáu đồng).

- Nội dung chính của gói thầu:

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 15 ngày, kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

2. Tên dự án: Dự án Kho dự trữ Hà Giang – giai đoạn 1

3. Nguồn vốn: Đầu tư phát triển nguồn ngân sách Nhà nước.

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu.

5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ.

6. Thời gian Phát hành hồ sơ yêu cầu: Từ 08 giờ 30 phút  ngày 13/8/2019 đến trước 09 giờ 00 ngày 22/8/2019.

7. Địa điểm phát hành hồ sơ yêu cầu: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hoàng Liên Sơn.

- Địa chỉ: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hoàng Liên Sơn; Số 186 - Đường Quang Trung - Phường Tân Quang - Thành phố Tuyên Quang - Tỉnh Tuyên Quang.

8. Thời điểm đóng thầu: 09h giờ 00 phút ngày 22/8/2019.

9. Thời điểm mở thầu: 09 giờ 30 phút ngày 22/8/2019.Các tin đã đưa ngày: