Chi cục DTNN Việt Trì thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu Cung cấp 2.240 kg khí Nitơ phục vụ công tác bảo quản ban đầu gạo nhập kho dự trữ quốc gia năm 2023

(22/08/2023)

THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo: Chi cục Dự trữ Nhà nước Việt Trì.

- Địa chỉ: Khu phố 5, phường Vân Cơ, Thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ.

- Điện thoại: 0210.3952169  -  Fax: 0210.3788285

2. Tên gói thầu: Lựa chọn nhà thầu cung cấp khí ­Nitơ phục vụ bảo quản lần đầu

2.800 tấn gạo nhập kho DTQG năm 2023.

 

 B. Nội dung thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu như sau:

 

TT

Tên gói thầu

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Giá gói thầu

(VNĐ)

Giá trúng thầu

(VNĐ)

Nhà thầu trúng thầu

Quyết định phê duyệt

Hình thức hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Lựa chọn nhà thầu cung cấp khí Nitơ phục vụ bảo quản lần đầu 2.800 tấn gạo nhập kho DTQG năm 2023

Chào hàng cạnh tranh rút gọn qua mạng

50.400.000

45.964.800

Công ty Cổ phần khí công nghiệp Việt Nam

Quyết định số 46/QĐ-CCDTVT ngày 21/8/2023 của Chi cục trưởng Chi cục Dự trữ Nhà nước Việt Trì

Trọn gói

90 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực

 Các tin đã đưa ngày: