Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng gửi thư chúc mừng ngày Báo chí cách mạng Việt Nam

(19/06/2020)

Nhân dịp kỷ niệm 95 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 – 21/6/2020), đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính gửi Thư chúc mừng tới các thế hệ cán bộ, phóng viên, biên tập viên và người lao động tại các cơ quan báo chí, tuyên truyền, xuất bản ngành Tài chính.

Cổng TTĐT Tổng cục Dự trữ Nhà nước xin trân trọng đăng toàn văn Thư chúc mừng của Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng: