Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Vĩnh Phú hoàn thành xuất gạo hỗ trợ học sinh học kỳ II năm học 2022 - 2023

(31/03/2023)

 

Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Vĩnh Phú vừa hoàn thành trước thời hạn xuất cấp 2.818.718,7 kg gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ học sinh học kỳ II năm học 2022 – 2023 trên địa bàn 3 tỉnh: Phú Thọ, Lào Cai và Yên Bái.

 

Lãnh đạo Cục DTNN khu vực Vĩnh Phú thị sát công tác xuất cấp gạo tại tỉnh Lào Cai

 

Ngày 28/2/2023, Tổng cục Dự trữ Nhà nước ban hành Quyết định số 82/QĐ-TCDT giao Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Vĩnh Phú thực hiện xuất cấp gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ học sinh học kỳ II năm học 2022 – 2023 trên địa bàn các tỉnh Phú Thọ, Lào Cai và Yên Bái. Thời hạn hoàn thành giao, nhận gạo đến hết ngày 15/4/2023.

Xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng của đơn vị nói riêng và của Ngành nói chung, để bảo đảm xuất cấp gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ học sinh học kỳ II năm học 2022 – 2023 kịp thời, đúng quy định, Lãnh đạo Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Vĩnh Phú đã chủ động làm việc Lãnh đạo các tỉnh Phú Thọ, Lào Cai và Yên Bái để nhanh chóng triển khai kế hoạch, phương án và thời gian nhận gạo để giao nhận; triển khai sẵn sàng các điều kiện cần thiết như: chuẩn bị kho tàng, rà soát toàn bộ các ngăn kho tại các Chi cục để việc phân bổ giao chỉ tiêu tới các Chi cục đảm bảo cân đối các ngăn kho để chuẩn bị nhập gạo theo kế hoạch năm 2023; lấy mẫu, kiểm tra chất lượng gạo trước khi xuất kho; chuẩn bị trang thiết bị, nhân lực, phương tiện vận chuyển để đảm bảo kế hoạch xuất hỗ trợ được thực hiện đúng thời gian, tiến độ.

Trong thời gian từ ngày 10-29/3/2023, Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Vĩnh Phú đã hoàn thành trước thời hạn xuất cấp 2.818.718,7 kg gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ học sinh học kỳ II năm học 2022 – 2023 trên địa bàn các tỉnh Phú Thọ là 274.755 kg, Lào Cai là 1.998.900 kg và Yên Bái là 545.063,7 kg. Gạo dự trữ quốc gia cấp phát đến tận tay các cháu học sinh đảm bảo đúng đối tượng, đủ về số lượng, đảm bảo chất lượng và giao đúng thời gian quy định theo kế hoạch của Ủy ban nhân dân các tỉnh. Gạo xuất kho đảm bảo đúng theo tiêu chuẩn gạo dự trữ quốc gia được quy định tại QCVN 06/2019/BTC Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với gạo dự trữ quốc gia.

Qua các đợt công tác của Tổ chỉ đạo kiểm tra, giám sát quá trình giao nhận gạo hỗ trợ học sinh tại các địa phương, đã thu về không ít các ý kiến mà các địa phương, các trường đã đề xuất một cách chân thực và kịp thời nhất. Từ đó, đơn vị đã có những phương án và chỉ đạo nhanh, kịp thời giúp cho công tác giao và tiếp nhận gạo được phối hợp chặt chẽ, an toàn và hiệu quả hơn trong thời gian tới.

 

Cấp phát gạo DTQG tại Trường THPT Số 1 huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai

 

Nhiệm vụ chính trị của đơn vị hoàn thành cũng góp phần thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Chính phủ đối với cháu học sinh vùng cao, vùng có điều kiện kinh tế đặc biệt khó khăn trong công tác an sinh xã hội.

 

Niềm vui của các em học sinh trường THPT Số 3 Bảo Yên, Lào Cai

 

Trong những năm qua, chính sách hỗ trợ gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn theo Nghị định số 116/2016/NĐ-CP của Chính phủ được nhân dân và các cấp chính quyền địa phương ghi nhận và đánh giá cao. Việc Chính phủ hỗ trợ gạo cho học sinh đã góp phần giảm bớt khó khăn cho bản thân các em học sinh, gia đình và nhà trường; đồng thời tiếp bước cho học sinh nghèo tới trường, nâng cao thể trạng và chất lượng giáo dục.

Đây là việc làm có ý nghĩa nhân văn, thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với thế hệ trẻ nói chung và những học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nói riêng, là nguồn động viên tinh thần để các cháu học sinh tích cực đến trường, góp phần phát triển kinh tế, xã hội và giáo dục tại các địa phương./.

Ngô Hồng Kông - Cục DTNN khu vực Vĩnh Phú

 Các tin đã đưa ngày: