Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đông Bắc: Nỗ lực thực hiện tốt nhiệm vụ ngay trong những tháng đầu năm

(21/04/2023)

Bám sát sự chỉ đạo sát sao Tổng cục Dự trữ Nhà nước (DTNN), Cục DTNN khu vực Đông Bắc đã chủ động, nỗ lực thực hiện tốt nhiệm vụ được giao ngay từ quý I/2023, trong đó xuất cấp kịp thời lương thực, vật tư dự trữ quốc gia (DTQG) đảm bảo tiến độ, số lượng, bảo quản an toàn hàng DTQG.

 

Cục trưởng Cục DTNN khu vực Đông Bắc Lê Văn Dương kiểm tra

công tác giao, nhận gạo hỗ trợ học sinh tại Quảng Ninh

 

Xuất cấp kịp thời lương thực, vật tư dự trữ quốc gia

Theo Cục DTNN khu vực Đông Bắc, thời gian qua, đơn vị cùng với toàn ngành DTNN dốc toàn lực vượt qua khó khăn, thách thức để chủ động phối hợp với cấp có thẩm quyền xuất cấp kịp thời các mặt hàng lương thực, vật tư DTQG.

Trong quý I/2023, ngay sau khi có quyết định của Tổng cục DTNN về xuất cấp các mặt hàng DTQG, Cục DTNN khu vực Đông Bắc đã khẩn trương xây dựng kế hoạch chi tiết để triển khai nhiệm vụ được giao.

Đảng ủy, Ban Lãnh đạo Cục đã lãnh đạo, chỉ đạo các phòng nghiệp vụ phối hợp chặt chẽ với các địa phương để kiểm tra, đôn đốc, giải quyết kịp thời những vướng mắc phát sinh trong quá trình tổ chức giao, nhận hàng DTQG.

Kết quả, trong quý I/2023, đơn vị đã tổ chức giao, nhận 14.000 phao áo theo đúng hướng dẫn của Tổng cục DTNN; hoàn thành xuất cấp và vận chuyển giao hơn 40 tấn gạo DTQG hỗ trợ học sinh học kỳ II năm học 2022 - 2023 trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, đảm bảo đủ số lượng, chất lượng.

Theo Cục DTNN khu vực Đông Bắc, việc tổ chức xuất cấp, giao nhận các mặt hàng DTQG được tổ chức triển khai đảm bảo tiến độ về thời gian, đáp ứng đủ số lượng, chủng loại theo quy định và được vận chuyển kịp thời chuyển đến đối tượng thụ hưởng.

Sẵn sàng nguồn lực, kịp thời đáp ứng trong mọi tình huống

Bên cạnh thực hiện tốt nhiệm vụ xuất cấp hàng DTQG, thời gian qua, Cục DTNN khu vực Đông Bắc cũng triển khai hiệu quả các mặt công tác khác.

Cụ thể, đơn vị đã tổ chức bảo quản hàng hóa theo đúng các quy trình kỹ thuật bảo quản hàng hóa DTQG, từ khâu chuẩn bị xuất, nhập đến quá trình kiểm tra giám sát chất lượng.

Bên cạnh đó, Cục kiểm tra, hướng dẫn các Chi cục DTNN trực thuộc thực hiện nghiêm túc quy trình quy chuẩn, để đảm bảo 100% vật tư, hàng hóa lưu kho tuyệt đối an toàn; đồng thời, kiểm tra nồng độ khí Ni tơ các lô gạo, thóc bảo quản trong kho.

Qua kết quả từ các cuộc kiểm tra cho thấy, Cục DTNN khu vực Đông Bắc đã thực hiện tốt công tác quản lý chất lượng hàng DTQG, bảo quản thường xuyên, định kỳ vật tư, hàng hóa DTQG theo đúng quy trình, quy phạm của ngành DTNN và các quy định hiện hành của Nhà nước.

Ngoài triển khai các nhiệm vụ trên, thời gian qua, đơn vị đã tăng cường kiểm tra chất lượng hàng hóa trước khi nhập kho, lưu kho, xuất kho; kiểm tra chuyên quản; phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo của đội ngũ thủ kho, kỹ thuật viên bảo quản; khuyến khích việc tìm tòi, nghiên cứu các đề tài khoa học, thử nghiệm trong bảo quản và triển khai các đề tài khoa học bảo quản.

Nhằm đảm bảo an toàn về người, tài sản và hàng DTQG thuộc địa bàn trực tiếp quản lý, đơn vị cũng chủ động theo dõi bám sát diễn biến thời tiết, tăng cường công tác phòng, chống lụt bão; phòng, chống cháy nổ tại Văn phòng Cục, Chi cục và các điểm kho dự trữ nhằm đảm bảo an toàn.

Đồng thời, đơn vị thực hiện tốt quản lý tài chính, tài sản, cũng như các nguyên tắc chế độ kế toán hiện hành; thực hiện tốt cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, người lao động trong thực thi nhiệm vụ được giao; tích cực thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, sử dụng có hiệu quả nguồn kinh phí ngân sách nhà nước được giao...

Tiếp tục phát huy kết quả đạt được, thời gian tới, Cục DTNN khu vực Đông Bắc sẽ giao chỉ tiêu kế hoạch nhập, xuất các mặt hàng cho các Chi cục DTNN trực thuộc; xây dựng phương án phục vụ đấu thầu mua gạo nhập kho năm 2023; thực hiện xuất cấp vật tư cứu nạn, cứu hộ cho các đơn vị tiếp nhận đúng thời gian quy định.

Bên cạnh các nhiệm vụ trên, đơn vị tiếp tục duy trì thường xuyên công tác bảo quản hàng hóa DTQG; thường xuyên kiểm tra hàng hóa bảo quản lưu kho; chỉ đạo các Chi cục DTNN kiểm tra nồng độ khí Ni tơ đối với thóc bảo quản bổ sung khí và gạo bổ sung khí Ni tơ tại các điểm kho; kiểm tra ngoại quan, gửi mẫu phân tích chất lượng để nhập 9.000 chiếc phao áo tại Chi cục DTNN Hải An và 5.000 chiếc phao áo tại Chi cục DTNN Quảng Ninh...

 

Huy An - Tạp chí Tài chính điện tử