Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nam Tây Nguyên kiểm tra công tác bảo quản hàng dự trữ quốc gia mùa xuân năm 2020

(13/01/2020)

Thực hiện Công văn số 03/DTQG-KT&CNBQ ngày 03/01/2008 của Cục Dự trữ Quốc gia (nay là Tổng Cục Dự trữ Nhà nước) về việc kiểm tra mùa xuân hàng năm; Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nam Tây Nguyên đã thành lập Đoàn kiểm tra công tác bảo quản hàng dự trữ quốc gia mùa xuân năm 2020 tại các Chi cục Dự trữ Nhà nước trực thuộc từ 06-08/01/2020 nhằm kiểm tra, đánh giá số lượng, chất lượng hàng dự trữ quốc gia: Gạo, hàng vật tư cứu hộ cứu nạn hiện đang bảo quản tại các kho dự trữ quốc gia; việc thực hiện và chấp hành các quy trình, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với từng mặt hàng dự trữ quốc gia; Kiểm tra việc quản lý, sử dụng tài sản, trang thiết bị, công cụ dụng cụ bảo quản, thu hồi vật tư kê lót sau xuất kho; đồng thời kiểm tra, đánh giá phong trào thi đua xây dựng vùng kho an toàn, xanh, sạch, đẹp của các Chi cục Dự trữ Nhà nước trực thuộc.

 

Kiểm tra tại Chi cục Dự trữ Nhà nước Lâm Đồng

 

 

Qua kiểm tra, đơn vị đánh giá các Chi cục trực thuộc đã thực hiện tốt công tác quản lý chất lượng hàng dự trữ quốc gia; tích cực phòng chống sinh vật hại; quản lý chặt chẽ, sử dụng hiệu quả đúng mục đích các tài sản công cụ, dụng cụ bảo quản; bảo dưỡng bảo trì đúng quy định. Vật tư, vật liệu kê lót được sử dụng tiết kiệm, hiệu quả. Hàng dự trữ quốc gia được bảo quản theo đúng quy trình, quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia đối với từng mặt hàng dự trữ quốc gia, chất lượng đảm bảo, đạt ở mức an toàn. Đồng thời các Chi cục thực hiện tốt công tác quy hoạch vùng kho an toàn, xanh, sạch, đẹp. Tích cực tổ chức trồng cây xanh, cây cảnh, thường xuyên phát quang cây cỏ, bụi rậm, khơi thông cống rãnh trong vùng kho, vệ sinh sạch sẽ hàng hóa, nhà kho, nhà làm việc, không để cây cỏ xâm lấn, nước đọng tạo môi trường, cảnh quang thoáng mát sạch, đẹp. Thực hiện tốt công tác bảo vệ, bảo mật, phòng chống cháy nổ, phòng chống bão lụt, đảm bảo an toàn tuyệt đối tài sản, hàng dự trữ tại đơn vị. Duy trì thường xuyên và thực hiện tốt phong trào thi đua xây dựng vùng kho an toàn, xanh, sạch, đẹp.

 

 

Kiểm tra tại Chi cục Dự trữ Nhà nước Đắk Lắk

 

Qua kiểm tra chất lượng hàng hóa, kết hợp kiểm tra việc quản lý, sử dụng tài sản, trang thiết bị, công cụ bảo quản, thu hồi vật tư kê lót sau khi xuất kho và một số mặt công tác khác. Đơn vị đã đánh giá, bình xét các Chi cục và coi đây là tiêu chí để đánh giá xếp loại thi đua hàng năm. Dựa vào tiêu chí thang điểm của đơn vị đã xây dựng, đơn vị đánh giá và xếp loại kết quả kiểm tra công tác bảo quản hàng dự trữ quốc gia mùa xuân năm 2020 các Chi cục đạt loại xuất sắc ( > 90 điểm)

 

 

Một số hình ảnh Vùng kho an toàn, xanh, sạch, đẹp của đơn vị

 

Để đạt được kết quả trên là sự nổ lực, không ngừng phấn đấu làm việc với tinh thần và trách nhiệm cao của toàn thể cán bộ công chức của đơn vị trong công tác bảo quản hàng dự trữ quốc gia cũng như  thực hiện phong trào thi đua xây dựng vùng kho an toàn, xanh, sạch, đẹp. Mong rằng đơn vị tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được, duy trì và thực hiện tốt hơn nữa các phong trào thi đua, tích cực áp dụng những sáng kiến, cải tiến trong công tác quản lý, kỹ thuật và không ngừng đổi mới phương thức hoạt động để đưa phong trào thi đua cũng như công tác bảo quản hàng dự trữ quốc gia của đơn vị ngày một phát triển, nâng cao hơn nữa về chất lượng.

Công tác kiểm tra chất lượng hàng dự trữ quốc gia mùa xuân năm 2020 kết hợp việc đánh giá phong trào thi đua xây dựng vùng kho an toàn, xanh, sạch đẹp tại các Chi cục Dự trữ Nhà nước trực thuộc là một trong những hoạt động thường niên của Cục DTNN khu vực Nam Tây Nguyên mỗi dịp Xuân về, nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý chất lượng hàng dự trữ quốc gia trong quá trình nhập, xuất và bảo quản; tạo không khí sôi nổi, nhiệt huyết đến với tất cả cán bộ công chức của đơn vị; mang lại hiệu quả thiết thực trong thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của toàn đơn vị./.

        

    Thanh Hà – Cục DTNN KV Nam Tây Nguyên