Cục Dự trữ Nhà nước khu vực TP. Hồ Chí Minh hoàn thành nhiệm vụ xuất cấp trang thiết bị phục vụ ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2019

(24/12/2019)

Với mục tiêu lực lượng dự trữ quốc gia vừa là công cụ của Nhà nước, vừa là tiềm lực tài chính nhằm sẵn sàng, chủ động đáp ứng yêu cầu cấp bách về phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh; đảm bảo quốc phòng an ninh, đảm bảo an sinh xã hội và thực hiện các nhiệm vụ khác được Thủ tướng Chính phủ giao nên công tác xuất cấp trang thiết bị phục vụ ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn hàng năm là nhiệm vụ thường xuyên của ngành DTQG tại các đơn vị trong ngành Dự trữ nói chung cũng như tại Cục Dự trữ Nhà nước khu vực TP Hồ Chí Minh nói riêng.

 

Đ/c Lê Nguyễn Như Chuyên – Phó trưởng phòng Kỹ thuật bảo quản

kiểm tra công tác xuất vật tư thiết bị.

 

Ngay sau khi nhận được Quyết định số 695/QĐ-TCDT ngày 12/11/2019 của Tổng Cục trưởng Tổng cục Dự trữ Nhà nước về việc xuất cấp trang thiết bị từ nguồn dự trữ quốc gia cho Uỷ ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn, Cục Dự trữ Nhà nước khu vực thành phố Hồ Chí Minh đã nhanh chóng, kịp thời chỉ đạo các phòng nghiệp vụ và các chi Cục trực thuộc phối hợp với Uỷ ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các bộ, ngành, địa phương thực hiện triển khai công tác xuất cấp trang thiết bị phục vụ ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2019 theo đúng kế hoạch.

 

Đ/c Nguyễn Văn Đương – Thiếu tá Trường sỹ quan lục quân 2

 nhận trang thiết bị cho đơn vị.

 

Căn cứ Thông tư số 211/2013/TT-BTC ngày 30/12/2013 và Thông tư số 82/2016/TT-BTC ngày 16/6/2016 của Bộ Tài chính về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 211/2013/TT-BTC quy định về quy trình xuất cấp, giao nhận, phân phối, sử dụng hàng dự trữ quốc gia xuất để cứu trợ, viện trợ và quản lý kinh phí đảm bảo cho công tác xuất cấp, giao nhận hàng để cứu trợ, viện trợ; Cục Dự trữ Nhà nước khu vực thành phố Hồ Chí Minh đã chủ động liên lạc, phối hợp, xuất cấp cho các đơn vị được Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn giao nhiệm vụ nhận trang thiết bị từ nguồn DTQG gồm: Quân khu 7 nhận 30 bộ nhà bạt các loại; Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai –Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Long An: 300 chiếc phao áo cứu sinh, 300 chiếc phao tròn cứu sinh và 04 chiếc bè cứu sinh nhẹ, 03 bộ nhà bạt loại 24.75 m2; Quân đoàn 4 nhận 58 bộ nhà bạt các loại; Trường sỹ quan lục quân 2 nhận 138 chiếc phao áo cứu sinh, 5 chiếc bè cứu sinh nhẹ, 04 bộ nhà bạt các loại; Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai –Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Đồng Nai: 800 chiếc phao áo cứu sinh, 250 chiếc phao tròn cứu sinh, 20 chiếc bè cứu sinh nhẹ, 10 bộ nhà bạt loại 24.75 m2;

 

Chuẩn bị công tác xuất cấp vật tư, thiết bị năm 2019

 

Đến hết ngày 21/12/2019 đơn vị đã thực hiện hoàn thành công tác xuất cấp trang thiết bị phục vụ ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2019 đảm bảo theo đúng kế hoạch: đủ về số lượng, chất lượng và tiến độ thời gian theo quy định.

Thông qua việc hỗ trợ vật tư, thiết bị cứu hộ, cứu nạn, các địa phương đã có thêm nguồn lực để chủ động hơn trong công tác phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai một cách hiệu quả, giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản cho nhân dân. Việc xuất cấp, sử dụng hiệu quả nguồn lực DTQG đã tạo ra được niềm tin trong nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước và Chính phủ, góp phần vào việc đảm bảo ổn định kinh tế - xã hội của đất nước./.

 

                   Phòng KH & QLHDT - Cục DTNN khu vực TP.Hồ Chí Minh