Ngành Dự trữ nhà nước vững bước hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch năm 2012. (11/01/2013)

Hoàn chỉnh hệ thống pháp luật về dự trữ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới; phát triển nguồn nhân lực có phẩm chất chính trị và năng lực công tác; xây dựng hoàn chỉnh hệ thống kho dự trữ nhà nước với trang thiết bị hiện đại, quy mô tập trung, hình thành các vùng, tuyến chiến lược phù hợp với điều kiện kinh tế, quốc phòng của vùng, lãnh thổ; chủ động đáp ứng các yêu cầu cấp bách về phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, hoả hoạn, dịch bệnh; thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ chính trị đựơc nhà nước và Bộ Tài chính giao, góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển ngành Tài chính quốc gia vững mạnh

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt "Chiến lược phát triển dự trữ quốc gia đến năm 2020" (03/01/2013)

Sau 5 năm thực hiện “Chiến lược phát triển dự trữ quốc gia đến năm 2010, định hướng đến năm 2020” được ban hành tại Quyết định số 139/2007/QĐ-TTg ngày 23/8/2007 của Thủ tướng Chính phủ; đến nay tình hình kinh tế-xã hội của đất nước có nhiều thay đổi. Để phù hợp với Chiến lược phát triển kinh tế xã hội của đất nước trong giai đoạn mới; ngày 28/12/2012, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 2091/QĐ-TTg phê duyệt “Chiến lược phát triển dự trữ quốc gia đến năm 2020”

[ Xem Tiếp ]

Luật dự trữ quốc gia (12/12/2012)

Luật dự trữ quốc gia đã được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 20/11/2012. Ngay sau khi được Quốc hội thông qua Tổng cục Dự trữ Nhà nước đã phối hợp với Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, Ủy ban tài chính ngân sách của Quốc hội tiến hành rà soát chuẩn văn bản cuối cùng theo đúng quy định của pháp luật.

[ Xem Tiếp ]

Công bố quyết định thành lập mới 2 Cục Dự trữ Nhà nước khu vực: Hoàng Liên Sơn và Đông Nam Bộ (11/12/2012)

Triển khai thực hiện các Quyết định số 2242/QĐ-BTC, số 2243/QĐ-BTC, ngày 07/9/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc thành lập Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đông Nam Bộ và Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hoàng Liên Sơn; trên cơ sở chuẩn bị bước đầu về nhân sự và cơ sở vật chất, trong các ngày 29/11/2012 và 03/12/2012, Bộ Tài chính và Tổng cục Dự trữ Nhà nước đã tổ chức Lể công bố Quyết định thành lập các Cục Dự trữ Nhà nước khu vực nói trên.

[ Xem Tiếp ]

Lần đầu tiên có một Luật chuyên ngành về Dự trữ Quốc gia (05/12/2012)

Luật Dự trữ quốc gia (DTQG) đã được thông qua tại kỳ họp họp thứ 4, phiên họp ngày 20/11/2012 Quốc hội khóa XIII. Sự kiện này đã mở ra một trang mới cho hoạt động DTQG vì lần đầu tiên trong lịch sử hoạt động có một Luật chuyên ngành về DTQG. DĐDN đã có cuộc trao đổi với Tổng cục trưởng Tổng cục Dự trữ Nhà nước, ông Phạm Phan Dũng xung quanh sự kiện này.

[ Xem Tiếp ]

Ba sự kiện nổi bật của ngành dự trữ trong năm 2012 (30/11/2012)

Năm 2012, Tổng cục Dự trữ Nhà nước đã lựa chọn một số sự kiện nổi bật của ngành đã đạt được; những sự kiện này đều có tính tiêu biểu, có tầm ảnh hưởng trong ngành

[ Xem Tiếp ]

Bộ Tài chính là cơ quan quản lý nhà nước về Dự trữ quốc gia (21/11/2012)

Với đa số phiếu tán thành, Quốc hội đã chính thức thông qua Luật Dự trữ Quốc gia (DTQG) trong phiên họp sáng 20/11/2012. Luật DTQG gồm 6 Chương và 66 Điều sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2013. Theo quy định của Luật DTQG, Nhà nước hình thành, sử dụng DTQG nhằm chủ động đáp ứng yêu cầu đột xuất, cấp bách về phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa, hỏa hoạn, dịch bệnh; phục vụ quốc phòng, an ninh.

[ Xem Tiếp ]

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức hội nghị tham gia ý kiến về dự thảo Luật Dự trữ quốc gia (15/10/2012)

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc tham gia ý kiến vào các dự án Luật trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 4, ngày 09/10/2012, tại Thừa Thiên Huế Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức Hội nghị tham gia ý kiến về dự thảo Luật Dự trữ quốc gia.

[ Xem Tiếp ]

Báo cáo Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Đà Nẵng, Quảng Nam về dự án Luật Dự trữ quốc gia (26/09/2012)

Sau khi Quốc hội (Kỳ họp thứ 3, Khóa XIII) cho ý kiến về Dự án Luật Dự trữ quốc gia, cơ quan soạn thảo (Bộ Tài chính) đã phối hợp với Ủy ban Tài chính – Ngân sách của Quốc hội tiếp thu ý kiến và chỉnh lý hoàn thiện dự thảo Luật. Để chuẩn bị cho kỳ họp thứ tư của Quốc hôi(dự kiến tháng 10/2012)...

[ Xem Tiếp ]

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hoá tổ chức Hội nghị lấy ý kiến Dự thảo Luật Dự trữ Quốc gia. (24/09/2012)

Sáng ngày 14/9/2012, Đoàn đại biểu quốc hội tỉnh Thanh Hoá đã tổ chức Hội nghị lấy ý kiến tham gia vào dự thảo Luật Dự trữ Quốc gia do đồng chí Lê Nam, Tỉnh uỷ viên, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hoá, chủ trì hội nghị....

[ Xem Tiếp ]

Các tin đã đưa ngày: