Cục DTNN khu vực Hà Bắc thông báo mời chào hàng cạnh tranh rút gọn trong nước qua mạng gói thầu Mua khí Nitơ đóng chai bảo quản gạo nhập kho DTQG năm 2023

(23/08/2023)

Tên bên mời thầu: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hà Bắc.

Địa chỉ: Số 67 Lê Thái Tổ - P. Võ Cường - Tp. Bắc Ninh – T. Bắc Ninh.

Điện thoại/fax: 02223 820408/02223 821 687.

Mã số thuế: 0100787888006.

Đề nghị Cục Công nghệ thông tin, thống kê và kiểm định hàng dự trữ – Tổng cục Dự trữ Nhà nước đăng tải thông báo mời chào hàng cạnh tranh rút gọn trong nước qua mạng với nội dung sau:

1. Tên gói thầu: Mua khí Nitơ đóng chai bảo quản gạo nhập kho DTQG năm 2023

- Loại gói thầu: Mua sắm hàng hóa

- Giá gói thầu: 121.600.000 đồng.

- Nội dung chính của gói thầu: Cung cấp 7.600 kg khí Nitơ kỹ thuật phục vụ công tác bảo quản gạo nhập kho DTQG năm 2023. Nhà thầu sẽ vận chuyển, bốc xếp và nạp khí đến từng lô gạo nhập kho năm 2023, tại các kho dự trữ của các Chi cục Dự trữ Nhà nước trực thuộc Cục Dự trữ Nhà nước Khu vực Hà Bắc trên địa bàn hai tỉnh Bắc Ninh và Bắc Giang

- Thời gian thực hiện hợp đồng: Trong 90 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

2. Tên dự toán: Mua khí Nitơ đóng chai bảo quản gạo nhập kho DTQG năm 2023

3. Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước năm 2023.

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh rút gọn trong nước qua mạng.

5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ.

6. Thời gian phát hành bản yêu cầu báo giá: ngày 21 tháng 8 năm 2023.

7. Địa điểm phát hành bản yêu cầu báo giá website:  https://muasamcong.mpi.gov.vn

8. Thời điểm đóng/mở thầu: 10 giờ 00, ngày 25 tháng 8 năm 2023.

9. Địa điểm mở thầu: trên website https://muasamcong.mpi.gov.vn

 Các tin đã đưa ngày: