Cục DTNN khu vực Tây Nam Bộ thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu Thi công Cải tạo, sửa chữa gia cố bể nước PCCC, Hệ thống đường ống kẽm PCCC dưới nền sân kho và gia cố tường rào phía bờ sông

(02/10/2019)

  • Tên bên mời thầu: Cục Dự trữ Nhà nước Khu vực Tây Nam Bộ.          
  • Địa chỉ: số 532 đường Cách Mạng Tháng 8, phường Bùi Hữu Nghĩa, quận Bình Thuỷ, TP Cần Thơ.
  • Điện thoại/fax/email: 0292.3883116 - Fax: 0292.3824497
  • Kết quả lựa chọn nhà thầu:

STT

Tên dự án

 Tên gói thầu

Số thông báo mời thầu

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Giá gói thầu (đồng)

Giá trúng thầu (đồng)

Nhà thầu trúng thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

Quyết định phê duyệt

1

Công trình: Kho Dự trữ Trà Nóc - Chi cục Dự trữ Nhà nước Cần Thơ; Hạng mục: Cải tạo, sửa chữa gia cố bể nước PCCC, Hệ thống đường ống kẽm PCCC dưới nền sân kho và gia cố tường rào phía bờ sông

Thi công Cải tạo, sửa chữa gia cố bể nước PCCC, Hệ thống đường ống kẽm PCCC dưới nền sân kho và gia cố tường rào phía bờ sông

 

Chỉ định thầu rút gọn (Quy trình theo khoản 2 điều 56 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP)

120.423.136 

120.423.136   

Công ty TNHH MTV XDTM Châu Phát Đạt

Trọn gói

30 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực

Quyết định số       245/QĐ-CDTTNB ngày     29/9/2019  của Cục trưởng Cục DTNN khu vực Tây Nam Bộ

 Các tin đã đưa ngày: