Cục DTNN khu vực Tây Nam Bộ thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu Vận chuyển gạo DTQG hỗ trợ học sinh học kỳ I năm học 2019-2020 tại các tỉnh Kiên Giang, Sóc Trăng

(30/09/2019)

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan đăng ký thông báo: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Tây Nam Bộ.

- Địa chỉ: Số 532 đường Cách Mạng Tháng Tám, phường Bùi Hữu Nghĩa, quận Bình Thuỷ, TP. Cần Thơ.

- Điện thoại:        0292.3883116     - Fax: 0292.3824497.

2. Tên dự toán: Vận chuyển gạo DTQG hỗ trợ học sinh học kỳ I năm học 2019-2020 tại các tỉnh Kiên Giang, Sóc Trăng.

3. Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Quyết định số 244/QĐ-CDTTNB ngày 29/9/2019 của Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Tây Nam Bộ, về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự toán: Vận chuyển gạo DTQG hỗ trợ học sinh học kỳ I năm học 2019-2020 tại các tỉnh Kiên Giang, Sóc Trăng.

4. Tên chủ đầu tư: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Tây Nam Bộ.

5. Tổng mức đầu tư: 654.385.605 đồng.

B. Nội dung của kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

STT

Tên gói thầu

Giá gói thầu (đồng)

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Phương thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Vận chuyển gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ học sinh học kỳ I năm học 2019-2020 tại các tỉnh Kiên Giang, Sóc Trăng

654.385.605

Ngân sách Nhà nước năm 2019

Lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt (Theo Quyết định số 17/2019/QĐ-TTg ngày 08/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ)

 

Tháng 9/2019

Hợp đồng theo đơn giá cố định

Kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến hết ngày 26/10/2019

 

Tổng giá trị

gói thầu

654.385.605

 

 

 

 

 

 

 Các tin đã đưa ngày: