Cục DTNN khu vực Nghĩa Bình thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu Vận chuyển 204,195 tấn gạo DTQG hỗ trợ học sinh học kỳ I năm học 2019-2020 tỉnh Bình Định

(30/09/2019)

THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU

A. Thông tin chung:

 1. Tên cơ quan đăng ký thông báo: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghĩa Bình

     - Địa chỉ: 459 đường Tây Sơn, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

     - Điện thoại: 0256. 3824905; Fax: 0256. 3827526.

 2. Tên gói thầu: Vận chuyển 204,195 tấn gạo DTQG hỗ trợ học sinh học kỳ I năm học 2019-2020 tỉnh Bình Định.

B. Nội dung chính về kết quả lựa chọn nhà thầu

1. Kết quả lựa chọn nhà thầu:

STT

Tên gói thầu

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Giá

gói thầu

(đồng)

 

Giá

trúng thầu

(đồng)

 

Nhà thầu trúng thầu

Quyết định

 phê duyệt kết quả lựa chọn

nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian

thực hiện

 hợp đồng

1

Cung cấp dịch vụ vận chuyển 204,195 tấn gạo DTQG hỗ trợ học sinh học kỳ I năm học 2019-2020 tỉnh

 Bình Định

 

Lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt

65.331.000

64.259.745

Công ty TNHH TM & DV

Vận tải

Bảo Khang

Quyết định số:       367/QĐ-CDTNB ngày 27/9/2019 của Cục trưởng Cục DTNN khu vực Nghĩa Bình

Hợp đồng trọn gói

Từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến hết ngày 30/11/2019

 Các tin đã đưa ngày: