Cục DTNN khu vực Tây Nam Bộ thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu Vận chuyển gạo DTQG hỗ trợ học sinh học kỳ I năm học 2019-2020 tại các tỉnh Kiên Giang, Sóc Trăng

(01/10/2019)

Tên bên mời thầu: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Tây Nam Bộ.

Địa chỉ: Số 532 đường Cách Mạng Tháng Tám, phường Bùi Hữu Nghĩa, quận Bình Thuỷ, TP. Cần Thơ.

Điện thoại/fax/email: 0292.3883116     - Fax: 0292.3824497.

Kết quả lựa chọn nhà thầu:

TT

 

Tên dự toán

Tên gói thầu

Số thông báo mời thầu

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Giá gói thầu (đồng)

Giá trúng thầu (đồng)

Nhà thầu trúng thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

Quyết định phê duyệt

1

Vận chuyển gạo DTQG hỗ trợ học sinh học kỳ I năm học 2019-2020 tại các tỉnh Kiên Giang, Sóc Trăng

Vận chuyển gạo DTQG hỗ trợ học sinh học kỳ I năm học 2019-2020 tại các tỉnh Kiên Giang, Sóc Trăng

 

Lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt (Theo Quyết định số 17/2019/QĐ-TTg ngày 08/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ)

654.385.605

654.385.605

Công ty TNHH MTV vận tải và bốc dỡ hàng hóa Hiệp Thanh

Theo đơn giá cố định

Kế từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến hết ngày 10/10/2019 (hỗ trợ tỉnh Sóc Trăng) và đến hết ngày 26/10/2019 (hỗ trợ tỉnh Kiên Giang)

Quyết định số 248/QĐ-CDTTNB

ngày   30/9/2019

 Các tin đã đưa ngày: