Cục DTNN khu vực Tây Nam Bộ thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua khí Nitơ bảo quản gạo nhập kho DTQG vụ Đông xuân năm 2023

(24/08/2023)

 

Tên bên mời thầu: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Tây Nam Bộ.

Địa chỉ: Số 532 đường Cách Mạng Tháng Tám, phường Bùi Hữu Nghĩa, quận Bình Thuỷ, TP. Cần Thơ.

Điện thoại/fax/email: 02923.883117     - Fax: 02923.824497.

1. Tên dự toán mua sắm: Mua khí Nitơ bảo quản gạo nhập kho DTQG vụ Đông xuân năm 2023.

2. Tên gói thầu: Mua khí Nitơ bảo quản gạo nhập kho DTQG vụ Đông xuân năm 2023.

3. Số thông báo mời thầu: IB2300186504 ngày 08/8/2023.

4. Giá gói thầu: 138.000.000 đồng

5. Giá trúng thầu: 129.924.000 đồng.

6. Nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH Khí Công Nghiệp An Phát.

7. Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

8. Thời gian thực hiện hợp đồng: Tối đa 90 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.     

9. Quyết định phê duyệt: Số 219/QĐ-CDTTNB ngày 23/8/2023 của Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Tây Nam Bộ.

10. Thông tin về các hàng hóa thuộc gói thầu:

 

STT

Tên hàng hóa

Yêu cầu kỹ thuật

Xuất xứ

Giá trúng thầu (đồng)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1

Khí Nitơ

1. Tiêu chuẩn kỹ thuật:

- Khí nitơ (N2) có hàm lượng nitơ không nhỏ hơn 99,5% thể tích, khí đạt chất lượng theo TCVN 3286-79.

- Có phiếu kết quả thử nghiệm do cơ quan có thẩm quyền cấp.

2. Quy cách:

Khí Nitơ được đóng trong bồn chứa, hoặc trong các bình thép chịu áp lực không có mối hàn đảm bảo an toàn theo quy định hiện hành. Trên bình có đóng các số của nhà máy chế tạo quy định như sau:

- Tháng năm chế tạo; áp suất thử của bình; áp suất làm việc của bình; thể tích của bình; khối lượng bình không (không kể van và nắp); số hiệu của bình, số hiệu kiểm nghiệm của nhà máy nạp; dấu của cơ quan kiểm tra; số hiệu tiêu chuẩn nếu có; tháng năm thử áp lực và thời hạn thử tiếp theo.

- Bình chứa Nitơ phải có giấy kiểm định vỏ bình đạt yêu cầu có thời hạn tối thiểu đến ngày giao hàng.

3. Yêu cầu bơm nạp khí Nitơ: Nhà thầu chịu trách nhiệm cung cấp và bơm nạp khí Nitơ vào các lô gạo theo yêu cầu của Bên mời thầu. Thao tác, kỹ thuật bơm nạp khí Nitơ tuân thủ đúng quy định tại Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với gạo dự trữ quốc gia QCVN 06:2019/BTC.

 

Việt Nam

129.924.000

 Các tin đã đưa ngày: