Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Thanh Hóa tích cực trong công tác tuyên truyền, phổ biến và giáo dục pháp luật

(12/05/2011)

Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật là một trong những nhiệm vụ quan trọng mà Đảng và Nhà nước ta đặc biệt quan tâm. Nhận thức được tầm quan trọng và ý nghĩa đó Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Thanh Hóa luôn chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, phổ biến và giáo dục pháp luật  thường xuyên, góp phần đẩy nhanh sự chuyển biến nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức "Sống, làm việc theo Hiến pháp và pháp luật".

 

Thực hiện công văn 173/TCDT- CS&PC ngày 23/02/2011 của Tổng Cục Dự trữ Nhà nước về việc phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2011 và công văn 331/TCDT-CS&PC ngày 30/3/2011 về việc triển khai thực hiện "Tháng hành động vì chất lượng vệ sinh, an toàn thực phẩm" năm 2011. Ban tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật của Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Thanh Hóa đã tổ chức, triển khai, tuyên truyền, phổ biến trực tiếp, rộng khắp và toàn diện đến các đơn vị cơ sở thuộc và trực thuộc Cục về thực hiện và làm việc theo hiến pháp và pháp luật.

Một trong những nội dung được lựa chọn phổ biến là Luật Cán bộ công chức và Luật An toàn thực phẩm, giúp cán bộ công chức nắm rõ các quy định về cán bộ công chức, quyền và nghĩa vụ, trách nhiệm, những điều cán bộ công chức không được làm… Áp dụng chặt chẽ luật cán bộ công chức vào quản lý và thi hành luật pháp, tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng và phân công công tác đối với cán bộ, công chức đúng vị trí, chức năng, nhiệm vụ. Đảm bảo quyền lợi cho cán bộ, công chức trong lao động và học tập theo luật pháp.

Luật An toàn thực phẩm cũng có ý nghĩa gần gũi và thiết thực đối với tất cả cán bộ công chức, người tiêu dùng, giúp mọi người hiểu biết về nguyên tắc quản lý an toàn thực phẩm; những hành vi bị cấm; xử lý vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm… Trong nền kinh tế thị trường một số nhà sản xuất luôn chạy đua về hình thức, mẫu mã, lợi nhuận  mà ít quan tâm tới sức khỏe và lợi ích của người tiêu dùng vì vậy đạo đức kinh doanh, ý thức trách nhiệm của người sản xuất kinh doanh với sức khỏe, tính mạng của người tiêu dùng là thực sự cần thiết. Việc tuyên truyền và phổ biến về Luật An toàn thực phẩm giúp mọi người thực sự là người tiêu dùng thông minh, sáng suốt lựa chọn những thực phẩm tốt, đảm bảo tiêu chuẩn, chất lượng, an toàn đến sức khỏe.

 Việc tuyên truyền phổ biến, giáo dục  pháp luật  rất quan trọng và thực sự cần thiết, đã kịp thời, thường xuyên góp phần tạo sự chuyển biến rõ rệt trong nhận thức cũng như hành động chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức trong đơn vị, từng bước xây dựng nếp sống và làm việc theo Hiến pháp, pháp luật; mỗi cán bộ, công chức không chỉ từng bước chủ động tìm hiểu pháp luật mà còn tự giác, đóng góp các ý kiến, phản ánh tâm tư, nguyện vọng của mình trong quá trình thực thi pháp luật, tham gia giám sát hoạt động quản lý của cơ quan đơn vị, thực hiện đúng theo chính sách của pháp luật, tạo điều kiện cho đơn vị luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.
  
                      Nguyễn Thị Vân - Cục DTNN KV Thanh Hóa


Các tin đã đưa ngày: