Chi cục DTNN Kiến An thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu bảo dưỡng, thay thế, sửa chữa điều hòa năm 2019

(09/05/2019)

 

THÔNG BÁO KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU

- Tên gói thầu: bảo dưỡng, thay thế, sửa chữa điều hòa;

- Giá gói thầu: 34.500.000 đồng;

-Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu (Theo quy trình CĐT rút gọn);

- Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói;

- Thời gian lựa chọn nhà thầu: Tháng 5 năm 2019;

- Thời gian thực hiện hợp đồng: Từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến hết ngày 31/05/2019.

 Các tin đã đưa ngày: