Chi cục DTNN Cần Thơ thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu Chống dột mái kho K1 + K11- Kho Dự trữ Trà Nóc

(06/05/2019)

 

  • Tên bên mời thầu: Chi cục Dự trữ Nhà nước Cần Thơ.    
  • Địa chỉ: Đường số 4 – khu công nghiệp Trà Nóc  - P.Trà Nóc - Quận Bình Thuỷ - TP.Cần Thơ.
  • Điện thoại/fax/email: 0292.3841447 - Fax: 0292.3841447
  • Kết quả lựa chọn nhà thầu:

STT

Tên dự toán

 Tên gói thầu

Số thông báo mời thầu

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Giá gói thầu (đồng)

Giá trúng thầu (đồng)

Nhà thầu trúng thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

Quyết định phê duyệt

1

Chống dột mái kho K1 + K11- Kho Dự trữ Trà Nóc

Chống dột mái kho K1 + K11- Kho Dự trữ Trà Nóc

 

Chỉ định thầu rút gọn theo Khoản 2 Điều 56 - Nghị định 63/2014/NĐ-CP

18.594.000

18.594.000

Công ty TNHH Thương mại Trung Dũng

Hợp đồng trọn gói

Kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến hết ngày 15/5/2019

Quyết định số 127/QĐ-CCDTCT ngày  06/5/2019  của Chi cục Dự trữ Nhà nước Cần Thơ

 Các tin đã đưa ngày: