Cục DTNN khu vực Nam Trung Bộ thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu Cung cấp khí N2 phục vụ công tác bảo quản gạo dự trữ quốc gia năm 2019

(07/05/2019)

1. Tên dự toán: Mua khí N2 bảo quản gạo dự trữ quốc gia năm 2019;

2. Tên gói thầu: Cung cấp khí N2 phục vụ công tác bảo quản gạo dự trữ quốc gia năm 2019;

3. Số thông báo mời thầu: 20190456634-00 ngày 23/4/2019;

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh rút gọn;

5. Giá gói thầu: 246.400.000 đồng;

6. Giá trúng thầu: 224.400.000 đồng;

7. Nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Thành Hoàng;

8. Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói, có giá cố định trong suốt thời gian thực hiện đối với toàn bộ nội dung công việc trong hợp đồng;

9. Thời gian thực hiện hợp đồng: Trong vòng 70 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

10. Quyết định phê duyệt: Quyết định số 119/QĐ-CDTNTB ngày 06/5/2019 của Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nam Trung Bộ về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu cung cấp khí N2 phục vụ công tác bảo quản gạo dự trữ quốc gia năm 2019.Các tin đã đưa ngày: