Cục DTNN khu vực Bắc Tây Nguyên thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp và nạp khí Nitơ bảo quản gạo nhập kho DTQG năm 2019

(04/05/2019)

A. Thông tin chung:

1. Tên đơn vị đăng ký thông báo: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Bắc Tây Nguyên

- Địa chỉ: 235 Phạm Văn Đồng, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai

- Điện thoại: 02693.723 543                       Fax: 02693.723 548

2. Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Quyết định số 87/QĐ-CDTBTN ngày 04/5/2019 của Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Bắc Tây Nguyên về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu cung cấp và nạp khí Nitơ bảo quản gạo nhập kho DTQG năm 2019.

B. Nội dung của kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

Tên gói thầu

Giá gói thầu

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Phương thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

Cung cấp và nạp khí Nitơ bảo quản gạo nhập kho DTQG năm 2019

 

104.400.000 đồng (Số tiền bằng chữ: Một trăm lẻ bốn triệu bốn trăm ngàn đồng chẵn).  Tổng giá gói thầu đã bao gồm các loại thuế theo luật định; các chi phí có liên quan; chi phí vận chuyển, giao hàng và bơm nạp cho tất cả các lô gạo nhập kho năm 2019 tại cửa kho các Chi cục Dự trữ Nhà nước trực thuộc Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Bắc Tây Nguyên.

Ngân sách Nhà nước giao năm 2019

Chào hàng cạnh tranh rút gọn trong nước, qua mạng.

 

Một giai đoạn một túi hồ sơ

- Thời gian đăng tải Bản yêu cầu báo giá: Từ ngày 06/5/2019 trên website http://muasamcong.mpi.gov.vn

- Thời gian đóng thầu, mở thầu: 9h00 ngày 14/5/2019 trên website

http://muasamcong.mpi.gov.vn

 

Trọn gói

Trong vòng 30 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực

 

 Các tin đã đưa ngày: