Tổng Cục Dự trữ Nhà nước sẵn sàng xuất cấp gạo cho học sinh các địa phương ngay trong những ngày đầu khai giảng năm học mới 2019-2020

(14/08/2019)

Để triển khai thực hiện cấp gạo hỗ trợ cho học sinh theo quy định tại Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ, ngày 08/8/2019 Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 1360/QĐ-BTC về giao nhiệm vụ cho Tổng cục DTNN xuất gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ cho học sinh trong năm học 2019-2020. Thực hiện nhiệm vụ được giao, ngày 12/8/2019, Tổng cục trưởng Tổng cục DTNN đã ban hành Quyết định số 456/QĐ-TCDT giao nhiệm vụ cho các Cục DTNN KV thực hiện xuất 39.664.954 kg gạo để hỗ trợ cho khoảng trên 560.000 học sinh học sinh của 46 tỉnh, thành phố trong học kỳ I năm học 2019-2020.

 

Chuẩn bị sẵn sàng phương tiện vận chuyển để cấp gạo cho học sinh

 

Để thực hiện tốt nhiệm vụ cấp gạo cho học sinh các địa phương, Tổng cục DTNN đã quán triệt, giao nhiệm vụ cho các Cục DTNN KV xuất gạo: (i) Chủ động kiểm tra chất lượng gạo xuất kho, bố trí phương tiện vận chuyển, bốc xếp để có thể sẵn sàng vận chuyển, giao gạo ngay theo đúng kế hoạch phân bổ của Ủy ban nhân dân các tỉnh; (ii) Liên hệ, làm việc với Ủy ban nhân dân các tỉnh để sớm có kế hoạch phân bổ gạo cụ thể cho các em học sinh, nhất là đối với một số địa phương khu vực miền núi có thời gian khai giảng sớm (trong tháng 8/2019), trong đó về thời gian giao nhận gạo thực hiện 02 lần/học kỳ (04 lần/năm học) và hoàn thành giao gạo cho học kỳ I kết thúc trước ngày 30/11/2019.

 

 

Trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện, Tổng cục DTNN đã chỉ đạo các Cục DTNN KV phối hợp chặt chẽ với Ủy ban nhân dân các tỉnh và các đơn vị được Ủy ban nhân dân tỉnh giao nhiệm vụ tiếp nhận gạo hỗ trợ tăng cường công tác kiểm tra, giám sát quá trình phân bổ, tiếp nhận, quản lý, sử dụng, bảo quản gạo; trong quá trình giao, nhận gạo, các bên (đơn vị Dự trữ Nhà nước giao gạo và đơn vị, tổ chức được giao nhiệm vụ tiếp nhận gạo) phối hợp thực hiện lập Biên bản giao, nhận gạo (theo đúng mẫu biên bản quy định về giao, nhận gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ cho các địa phương); tổ chức lấy mẫu gạo và thống nhất niêm phong mẫu gạo (có xác nhận của các bên); mẫu gạo được lưu giữ, quản lý, bảo quản tại bên giao, bên nhận để đối chứng trong trường hợp có phản ánh về chất lượng gạo. Đồng thời, thực hiện tốt công tác tác tuyên truyền, giải thích đến các đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ về mục đích, ý nghĩa của các chính sách hỗ trợ gạo của Chính phủ; tiêu chuẩn, chất lượng, phương thức bảo quản gạo dự trữ quốc gia; tư vấn, hướng dẫn công tác bảo quản gạo dự trữ quốc gia sau khi tiếp nhận để bảo đảm an toàn chất lượng trong suốt thời gian sử dụng để phối hợp thực hiện và xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh (nếu có).

 

Các em học sinh nhận gạo tại trường

 

Trong những năm học gần đây, học sinh ở các khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa; học sinh là con em đồng bào dân tộc thiểu số ở những vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn được Chính phủ quan tâm với mục tiêu hỗ trợ để giảm bớt khó khăn, tạo điều kiện để các em học sinh có điều kiện tập trung vào học tập; ngoài chính sách miễn, giảm học phí, cấp phát miễn phí sách giáo khoa, hỗ trợ điều kiện sinh hoạt, cơ sở vật chất…thì chính sách hỗ trợ gạo cho các em sử dụng hàng ngày trong suốt thời gian 9 tháng của năm học được đánh giá là một trong những chính sách nhân văn; thông qua việc thực hiện chính sách này đã góp phần giúp phụ huynh học sinh, nhà trường, học sinh giảm bớt khó khăn về lương thực, yên tâm học tập, giảng dạy ngay từ những ngày đầu khai giảng năm học, tạo điều kiện nâng cao chất lượng giáo dục, phát triển nguồn nhân lực đối với đồng bào dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn./.

 

Vụ Quản lý hàng dự trữCác tin đã đưa ngày: