Ngành Dự trữ Nhà nước: Vững tin bước vào năm mới 2018

(29/12/2017)

Năm 2017 khép lại là một năm đầy nỗ lực vượt khó của ngành Dự trữ Quốc gia (DTQG). Có thể nói, những kết quả mà ngành  đạt được đã góp phần quan trọng vào thành tích chung của ngành Tài chính trong lĩnh vực quản lý điều hành thu - chi NSNN, thực hiện mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội, tăng trưởng kinh tế.

 

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Văn Hiếu trao Cờ thi đua

Chính phủ cho Tổng cục Dự trữ Nhà nước, Vụ Quản lý hàng dự trữ, Vụ Thanh tra thuộc Tổng cục Dự trữ Nhà nước

 

Chất lượng hàng dự trữ luôn là ưu tiên số 1

Quyền Tổng cục trưởng Tổng cục DTNN Đỗ Việt Đức cho biết: Năm 2017, kinh tế Việt Nam đã có những dấu hiệu phục hồi rõ nét, nhưng vẫn phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức; trong tình hình thiên tai, dịch bệnh, an ninh khu vực vẫn diễn biến phức tạp, nhiều yếu tố rủi ro khó lường. Vì vậy, nhiệm vụ được Chính phủ, Bộ Tài chính giao cho ngành DTNN là hết sức nặng nề.

Trong bối cảnh đó, với sự chỉ đạo kịp thời của lãnh đạo Bộ Tài chính, sự phối hợp chặt chẽ của các Bộ, ngành, địa phương, các đơn vị quản lý hàng dự trữ quốc gia (DTQG), sự chỉ đạo quyết liệt của tập thể Lãnh đạo Tổng cục DTNN, cùng với với truyền thống đoàn kết, sự nỗ lực cố gắng của toàn thể công chức, viên chức trong ngành DTNN đã triển khai thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ và giải pháp để hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng và Nhà nước giao.

Chia sẻ với phóng viên TBTCVN về những kết quả nổi bật mà ngành đã đạt được trong năm qua, ông Đỗ Việt Đức cho biết, về công tác xây dựng cơ chế chính sách, Tổng cục DTNN đã tập trung chỉ đạo, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan nghiên cứu xây dựng và triển khai các đề án, chính sách thuộc kế hoạch công tác. Trong năm, đã hoàn thành 04 đề án chính sách; 03 đề án chính sách do điều kiện khách quan chưa thể triển khai được, Bộ Tài chính đã đồng ý chuyển sang 2018 tiếp tục nghiên cứu, triển khai thực hiện.

Về công tác xuất cứu trợ, viện trợ, năm 2017, Thủ tướng Chính phủ đã có các quyết định xuất cấp hàng DTQG để cứu trợ, hỗ trợ cho các địa phương, với tổng giá trị hàng đã xuất cấp khoảng 1.818 tỷ đồng, trong đó xuất cấp trên 127.000 tấn gạo để cứu trợ, hỗ trợ, viện trợ. Đến nay, số lượng hàng DTQG đã xuất cấp đủ về số lượng, đảm bảo chất lượng và phân bổ đúng đối tượng; vận chuyển kịp thời đến các địa phương được cứu trợ, hỗ trợ; giúp nhân dân vượt qua khó khăn, khôi phục sản xuất nông nghiệp, ổn định cuộc sống.

Trao đổi cụ thể về tình hình thực hiện nhiệm vụ của Tổng cục DTNN, ông Đỗ Việt Đức cho biết, về kinh phí mua lương thực dự trữ, dự toán đầu năm không được giao, mà chủ yếu sử dụng kinh phí từ việc bổ sung để mua bù số hàng đã xuất cấp không thu tiền và số tiền thu được từ xuất bán luân phiên đổi hàng, nên trong năm triển khai thực hiện gặp rất nhiều khó khăn. Song với sự quyết tâm cao của toàn ngành và sự phối hợp giúp đỡ của các đơn vị thuộc Bộ Tài chính, đến nay Tổng cục DTNN đã nhập đủ 170.000 tấn gạo và 80.000 tấn thóc theo đúng chỉ tiêu kế hoạch được giao và hoàn thành việc xuất bán luân phiên đổi hàng lương thực, đạt 100% kế hoạch.

Trong cuộc trao đổi với phóng viên TBTCVN, Quyền Tổng cục trưởng Tổng cục DTNN Đỗ Việt Đức đặc biệt nhấn mạnh tới chất lượng hàng DTQG. Trong năm, để tăng cường công tác quản lý chất lượng hàng nhập kho, bên cạnh việc khẩn trương triển khai công tác quản lý chất lượng hàng DTQG, nhất là đối với gạo và các thiết bị, vật tư, ông Đỗ Việt Đức cũng cho biết, Tổng cục DTNN đã thành lập các đoàn kiểm tra, phúc tra chất lượng; lấy 200 mẫu thóc và 432 mẫu gạo gửi phòng Vilas 628 thuộc Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ DTNN phân tích.

Kết quả cho thấy, chất lượng thóc, gạo nhập kho DTQG năm 2017 của các đơn vị so với năm 2016 đã có sự chuyển biến tích cực. Các chỉ tiêu về tỷ lệ hao hụt tấm, hạt bạc phấn...qua phân tích mẫu cho thấy đều đảm bảo yêu cầu chất lượng.

Tổng cục đã kịp thời có văn bản biểu dương một số đơn vị có 100% các mẫu thóc, gạo nhập kho đạt tiêu chuẩn quy định, như các Cục DTNN khu vực: Tây Bắc, Hoàng Liên Sơn, Hà Bắc, Thái Bình, Thanh Hóa, Đà Nẵng, Nghĩa Bình, Bắc Tây Nguyên, Nam Tây Nguyên, Đông Nam Bộ, Thành phố Hồ Chí Minh, Cửu Long và Tây Nam Bộ.

“Có thể nói, hàng nhập kho DTQG đều bảo đảm chất lượng. Quá trình lưu kho đảm bảo tuân thủ đúng quy định. Vì vậy, khi xuất cấp đảm bảo chất lượng theo đúng tiêu chuẩn chất lượng hàng DTQG” – ông Đỗ Việt Đức khẳng định.

Đẩy mạnh cải cách và hiện đại hóa toàn ngành

Năm 2018, tình hình thế giới, khu vực dự báo tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường; kinh tế thế giới được dự báo tăng trưởng cao hơn năm 2017 nhưng không đồng đều và còn tiềm ẩn nhiều rủi ro. Ở trong nước, nền kinh tế dự báo tiếp tục phát triển nhưng vẫn còn nhiều khó khăn. Nhu cầu đầu tư phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh và ứng phó biến đổi khí hậu rất lớn trong khi nguồn lực DTQG còn chưa đáp ứng đủ.

Trong bối cảnh đó, trong năm 2018, ngành DTNN xác định mục tiêu và phương châm hành động: “Tập trung nguồn lực để thực hiện thành công mục tiêu của dự trữ quốc gia; hàng DTQG được quản lý, bảo quản an toàn, chất lượng đảm bảo; đẩy mạnh cải cách và hiện đại hóa theo định hướng chiến lược phát triển DTQG đến năm 2020 đã đề ra; thực hiện tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động; hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị được giao”.

Để thực hiện mục tiêu nêu trên, Tổng cục DTNN sẽ cụ thể hóa bằng những nhiệm vụ trọng tâm.

Trước hết, về công tác quản lý nhà nước, Tổng cục DTNN sẽ tiếp tục nghiên cứu để bổ sung, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành Luật dự trữ quốc gia. Nghiên cứu xây dựng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia; định mức kinh tế kỹ thuật và quản lý chất lượng hàng DTQG làm cơ sở cho việc quản lý, điều hành DTQG. Tập chung chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị được giao nhiệm vụ khẩn trương triển khai thực hiện kế hoạch được giao ngay từ đầu năm; hạn chế mức thấp nhất dự toán chuyển sang năm sau thực hiện tiếp. Tăng cường công tác quản lý số lượng, chất lượng, đối tượng được sử dụng hàng DTQG xuất cấp hỗ trợ theo các quyết định của cấp có thẩm quyền. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra công tác nhập, xuất, bảo quản hàng DTQG tại các đơn vị trực tiếp quản lý, bảo quản hàng DTQG. Kịp thời tổng hợp, trình cấp có thẩm quyền, bổ sung vốn mua bù các mặt hàng DTQG đã xuất cấp theo đúng quy định của Luật DTQG…

Về công tác quản lý nội ngành, theo ông Đỗ Việt Đức, Tổng cục DTNN sẽ tập trung chỉ đạo các đơn vị chủ động triển khai thực hiện kế hoạch đảm bảo hoàn thành 100% chỉ tiêu kế hoạch được giao; chủ động xuất cấp hàng DTQG theo đúng quyết định của cấp có thẩm quyền; phối hợp chặt chẽ với các địa phương, đơn vị được hỗ trợ để tổ chức giao hàng được kịp thời, đủ số lượng, chất lượng đảm bảo, giao đúng đối tượng được hỗ trợ; phối hợp chặt chẽ với Cục Quản lý Công sản và cơ quan liên quan thực hiện tiếp nhận bảo quản tài sản thuộc nhóm IB đảm bảo an toàn.

Bên cạnh đó tổ chức thực hiện công tác quản lý tài chính, tài sản và XDCB nội ngành tiết kiệm, hiệu quả, đúng chế độ, tiêu chuẩn, định mức, đúng quy định, phục vụ tốt nhiệm vụ chuyên môn, chính trị được giao; triển khai đúng tiến độ kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản nội ngành, đảm bảo thiết kế phù hợp với công nghệ bảo quản; giải ngân vốn kịp thời đạt 100% kế hoạch được giao về danh mục dự toán tài sản, trang thiết bị, phần mềm công nghệ thông tin năm 2018.

Thực hiện tốt Chương trình hành động của Bộ Tài chính và của ngành DTNN về tăng cường thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Tổ chức hạch toán, kế toán, thông tin báo cáo và quyết toán kịp thời đúng thời gian quy định. Tăng cường kiểm tra, tự kiểm tra công tác tài chính nội ngành để kịp thời phát hiện uốn nắn, chấn chỉnh các tồn tại, thiếu sót, giữ vững kỷ cương, kỷ luật tài chính…

Nhấn mạnh nhiệm vụ đặt ra cho ngành DTQG trong năm 2018 và các năm tiếp theo là hết sức nặng nề, song ông Đỗ Việt Đức tin tưởng rằng với sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ Tài chính, sự phối hợp giúp đỡ của các Bộ, ban ngành Trung ương và địa phương, công chức, viên chức toàn ngành DTNN với truyền thống đoàn kết, tinh thần đổi mới và sáng tạo, quyết tâm phấn đấu và hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần hoàn thành xuất sắc các mục tiêu nhiệm vụ ngành Tài chính năm 2018.

Quang Khải – Hồng Sâm                                               

(Nguồn: Thời báo Tài chính Việt Nam số báo Tết dương lịch chào mừng năm 2018)

 Các tin đã đưa ngày: