Chi cục DTNN Đồng Nai thông báo mời thầu Cung cấp dịch vụ bốc xếp 4.000 tấn gạo xuất kho năm 2023

(08/12/2023)

 

Tên bên mời thầu: Chi cục Dự trữ Nhà nước Đồng Nai.

Địa chỉ: ấp Đồn Điền 1, xã Túc Trưng, huyện Định Quán, tĩnh Đồng Nai

Điện thoại: 02513639339                              - Fax:

Mã số thuế: 3603610995

1. Loại gói thầu: Phi tư vấn

  • Nội dung chính của gói thầu: Tên gói thầu, số lượng, địa điểm thực hiện, đơn giá, thành tiền, cụ thể:

 

Stt

Tên gói thầu

Số lượng (tấn)

Địa điểm thực hiện

Giá gói thầu

(đã có thuế GTGT)

Đơn giá

(đ/kg)

Thành tiền

(đ)

1

Cung cấp dịch vụ bốc xếp 4.000 tấn gạo xuất kho năm 2023 tại Chi cục Dự trữ Nhà nước Đồng Nai

4.000

Chi cục Dự trữ Nhà nước Đồng Nai thuộc Ấp Đồn Điền 1, Xã Túc Trưng, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai

82

 

328.000.000

 

 

 

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 120 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

2. Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước.

3. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước thông thường qua mạng.

4. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ.

5. Địa điểm phát hành E-HSMT: Qua mạng.

6. Giá bán 01 bộ E-HSMT: Miễn phí.

7. Bảo đảm dự thầu:

- Giá trị bảo đảm dự thầu: 4.920.000 đồng (Bốn triệu, chín trăm hai mươi ngàn đồng ).

- Bằng hình thức thư bảo lãnh do tổ chức tín dụng hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài được thành lập theo pháp luật Việt Nam phát hành.

8. Thời điểm đóng thầu/mở thầu: 15 giờ 00 phút, ngày 15 tháng 12 năm 2023./.

 Các tin đã đưa ngày: