Chi cục Dự trữ Nhà nước Tháp Mười thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu, gói thầu: Mua khí Nitơ phục vụ công tác bảo quản gạo nhập kho DTQG năm 2023 tại Chi cục Dự trữ Nhà nước Tháp Mười

(31/08/2023)

A. THÔNG TIN CHUNG

1. Tên cơ quan đăng ký thông báo: Chi cục Dự trữ Nhà nước Tháp Mười.

- Địa chỉ: Đường 3/2, khóm Mỹ Phú Đất Liền, thị trấn Mỹ Thọ, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

- Số điện thoại: 02773. 822 499          -        Fax: 02773. 956 250.

2. Tên gói thầu: Mua khí Nitơ phục vụ công tác bảo quản gạo nhập kho DTQG năm 2023 tại Chi cục Dự trữ Nhà nước Tháp Mười.

3. Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu:

- Quyết định số 32/QĐ-CCDTTM ngày 30/8/2023 của Chi cục trưởng Chi cục Dự trữ Nhà nước Tháp Mười về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, gói thầu: Mua khí Nitơ phục vụ công tác bảo quản gạo nhập kho DTQG năm 2023 tại Chi cục Dự trữ Nhà nước Tháp Mười.

- Người ký quyết định: Ông Lê Minh Tới      - Chức vụ: Chi cục trưởng.

4. Tên chủ đầu tư: Chi cục Dự trữ Nhà nước Tháp Mười.

5. Tên đơn vị trúng thầu: Công ty TNHH Khí công nghiệp An Phát.

- Địa chỉ: Số 11 TL 835B, ấp Phú Ân, xã Phước Lý, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An.

- Điện thoại: 0941 86 22 86.

6. Giá trúng thầu: 50.544.000 đồng (Bằng chữ: Năm mươi triệu, năm trăm bốn mươi bốn ngàn đồng).

B. NỘI DUNG CHÍNH VỀ KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU

 

Số TT

Tên gói thầu

 

Giá gói thầu

(VNĐ)

(Giá đã bao gồn thuế GTGT, hoá đơn theo quy định và các chi phí khác có liên quan)

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Giá trúng thầu

(VNĐ)

(Giá đã bao gồn thuế GTGT, hoá đơn theo quy định và các chi phí khác có liên quan)

Nhà thầu trúng thầu

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

 

Mua khí Nitơ phục vụ công tác bảo quản gạo nhập kho DTQG năm 2023 tại Chi cục Dự trữ Nhà nước Tháp Mười

50.544.000 đồng

(Bằng chữ: Năm mươi triệu, năm trăm bốn mươi bốn ngàn đồng)

Ngân sách Nhà nước giao năm 2023 (Khoản 331, nguồn 12)

Chỉ định thầu rút gọn (theo Khoản 2 Điều 56 của Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014)

50.544.000 đồng

(Bằng chữ: Năm mươi triệu, năm trăm bốn mươi bốn ngàn đồng)

Công ty TNHH Khí công nghiệp An Phát

Quý III năm 2023

 

Hợp đồng trọn gói

Tối đa 120 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực

 Các tin đã đưa ngày: