Chi cục DTNN Vĩnh Long thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua khí Nitơ phục vụ công tác bảo quản gạo nhập kho dự trữ quốc gia năm 2023

(25/08/2023)

 

 A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan đăng ký thông báo: Chi cục Dự trữ Nhà nước Vĩnh Long.

    - Địa chỉ: 162B khóm Tân Quới Đông, P. Trường An, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.

    - Điện thoại: 02703 912549.

2. Tên gói thầu: Mua khí Nitơ phục vụ công tác bảo quản gạo nhập kho dự trữ quốc gia năm 2023;

3. Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Quyết định số 29/QĐ-CCDTVL ngày 24/08/2023 của Chi cục trưởng Chi cục Dự trữ Nhà nước Vĩnh Long về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, gói thầu: Mua khí Nitơ phục vụ công tác bảo quản gạo nhập kho dự trữ quốc gia năm 2023;

4. Tên chủ đầu tư: Chi cục Dự trữ Nhà nước Vĩnh Long.

5. Tổng mức đầu tư: 42.120.000 đồng. (Bằng chữ: Bốn mươi hai triệu một trăm hai mươi ngàn đồng)

  1. Nội dung của kế hoạch đấu thầu:  

 

STT

Tên

gói thầu

Giá gói thầu

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Mua khí Nitơ phục vụ công tác bảo quản gạo nhập kho dự trữ quốc gia năm 2023

42.120.000đồng

(Bằng chữ: Bốn mươi hai triệu một trăm hai mươi ngàn đồng chẵn).

Ngân sách                          Nhà nước

 

Chỉ định thầu rút gọn.

.

 

Tháng 08/2023

Hợp đồng trọn gói

120 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

 


 

 Các tin đã đưa ngày: