Tình trạng hiệu lực văn bản: Có hiệu lực

Quyết định 62/QĐ-TCDT 20/01/2010
Số, ký hiệu 62/QĐ-TCDT Ngày ban hành 20/01/2010
Loại văn bản Quyết định
Cơ quan ban hành Tổng cục DTNN
Chức danh
Người ký
Hiệu lực văn bản
Tình trạng hiệu lực Có hiệu lực Ngày có hiệu lực 20/01/2010
Văn bản liên quan