Tình trạng hiệu lực văn bản: Có hiệu lực

Quyết định số 62/QĐ-TCDT ban hành ngày 20/01/2010 Về việc ban hành Quy chế sử dụng hệ thống thư điện tử của Tổng cục Dự trữ Nhà nước

Văn bản đính kèm: