Tình trạng hiệu lực văn bản: Có hiệu lực

Quyết định 76/2007/QĐ-BTC 30/08/2007
Số, ký hiệu 76/2007/QĐ-BTC Ngày ban hành 30/08/2007
Loại văn bản Quyết định
Cơ quan ban hành Bộ Tài chính
Chức danh Thứ trưởng
Người ký Đỗ Hoàng Anh Tuấn
Hiệu lực văn bản
Tình trạng hiệu lực Có hiệu lực Ngày có hiệu lực 15/09/2007
Văn bản liên quan