Cục DTNN khu vực Tp Hồ Chí Minh thông báo bán đấu giá 3289639 kg gạo DTQG

(13/12/2019)

 

1. Tên và địa chỉ đơn vị có tài sản đấu giá:

CỤC DỰ TRỮ NHÀ NƯỚC KHU VỰC TP. HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ: 31 Nơ Trang Long, phường 7, Q. Bình Thạnh, TP.HCM

2. Tên và địa chỉ đơn vị đấu giá:

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH VIỆT PHÁP

Địa chỉ: Số 728-730 (Lầu 7) Võ Văn Kiệt, P. 1, Q. 5, TP.HCM

3. Tài sản bán đấu giá gồm: 3.289.639 kg gạo 15% tấm nhập kho năm 2018;

Tổng giá khởi điểm là: 24.014.364.700 đồng (Bằng chữ: Hai mươi bốn tỷ, không trăm mười bốn triệu, ba trăm sáu mươi bốn ngàn, bảy trăm đồng), giá bán gạo không có thuế GTGT.

4. Địa điểm xem gạo mẫu: Kho dự trữ Long An - Chi cục DTNN Long An khu phố 5, thị trấn Tân Thạnh, huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An hoặc liên hệ tại Cục DTNN khu vực TP.HCM, số 31 Nơ Trang Long, Phường 7, Q. Bình Thạnh, TP.HCM.

5. Tình trạng tài sản: Theo tiêu chuẩn ngành dự trữ, gạo bảo quản bằng khí Nitơ, gạo đóng trong bao PP trắng sạch, không mùi vị lạ, trọng lượng của gạo 50kg, trọng lượng cả bao bì 50,120kg/bao.

6. Đơn vị tài sản, giá khởi điểm, số lượng, đơn giá, tiền đặt trước

 

STT

Đơn vị tài sản

Đ

V

T

Số lượng

Giá khởi điểm

Khoản tiền đặt trước (bằng 10% giá khởi điểm), đồng

(ĐVTS)

Đơn giá (đ/kg)

Giá trị (Đồng)

1

Đơn vị tài sản số 1

Kg

400.000

7.300

2.920.000.000

292.000.000

2

Đơn vị tài sản số 2

Kg

400.000

7.300

2.920.000.000

292.000.000

3

Đơn vị tài sản số 3

Kg

400.000

7.300

2.920.000.000

292.000.000

4

Đơn vị tài sản số 4

Kg

200.000

7.300

1.460.000.000

146.000.000

5

Đơn vị tài sản số 5

Kg

200.000

7.300

1.460.000.000

146.000.000

6

Đơn vị tài sản số 6

Kg

200.000

7.300

1.460.000.000

146.000.000

7

Đơn vị tài sản số 7

Kg

200.000

7.300

1.460.000.000

146.000.000

8

Đơn vị tài sản số 8

Kg

200.000

7.300

1.460.000.000

146.000.000

9

Đơn vị tài sản số 9

Kg

200.000

7.300

1.460.000.000

146.000.000

10

Đơn vị tài sản số 10

Kg

200.000

7.300

1.460.000.000

146.000.000

11

Đơn vị tài sản số 11

Kg

200.000

7.300

1.460.000.000

146.000.000

12

Đơn vị tài sản số 12

Kg

200.000

7.300

1.460.000.000

146.000.000

13

Đơn vị tài sản số 13

Kg

200.000

7.300

1.460.000.000

146.000.000

14

Đơn vị tài sản số 14

Kg

89.639

7.300

654.364.700

65.436.470

 

TỔNG CỘNG

 

3.289.639

 

    24.014.364.700

2.401.436.470

 

7. Lịch bán đấu giá

Thông tin chào bán được niêm yết tại trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Việt Pháp, tại trụ sở Cục DTNN khu vực TP.HCM và Kho dự trữ Long An -  Chi cục DTNN Long An khu phố 5, thị trấn Tân Thạnh, huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An.

STT

NỘI DUNG

THỜI GIAN

1

Thời gian bán hồ sơ và tiếp nhận hồ sơ đấu giá ( trong giờ hành chính)

Từ 08 giờ 00 ngày 13/12/2019 cho đến 17 giờ 00 ngày 24/12/2019

2

Thời hạn xem tài sản ( trong giờ hành chính)

Từ ngày 13/12/2019 cho đến ngày 20/12/2019

3

Thời hạn nộp tiền đặt trước

Từ ngày 16/12/2019 cho đến 17 giờ 00 ngày 24/12/2019

4

Thời điểm mở cuộc đấu giá

Lúc 14 giờ 00 phút ngày 25/12/2019.

5

Địa điểm tổ chức đấu giá

Công ty Việt Pháp - Số 728-730 (Lầu 7) Võ Văn Kiệt, Phường 1, Quận 5, TP.HCM

 Các tin đã đưa ngày: