Cục DTNN khu vực Bắc Thái thông báo bán 1000 tấn thóc dự trữ quốc gia thuộc kế hoạch xuất bán đổi hàng năm 2019

(13/12/2019)

 

Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Bắc Thái tổ chức xuất bán thóc dự trữ quốc gia thuộc kế hoạch xuất bán đổi hàng năm 2019.

1.      Số lượng: 1.000 tấn, trong đó:

-  Chi cục Dự trữ Nhà nước Đại Từ:                          100 tấn;

        -  Chi cục Dự trữ Nhà nước Phú Bình:                        300 tấn;

- Chi cục Dự trữ Nhà nước Phổ Yên:                        300 tấn;

-  Chi cục Dự trữ Nhà nước TP Thái Nguyên:           300 tấn;

2.  Phương thức bán: Bán trực tiếp, rộng rãi cho mọi đối tượng .

3. Thời gian xuất bán:   Từ ngày  16/12/2019 đến hết ngày 31/12/2019.

4. Giá bán:   5.400 đồng/kg ( Năm nghìn bốn trăm đồng một kilogam). Giá không có thuế giá trị gia tăng, giao trên phương tiện bên mua tại cửa kho dự trữ thuộc Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Bắc Thái.

Kính mời các Tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua thóc liên hệ tại: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Bắc Thái, Địa chỉ: Số 63, đường Hoàng Văn Thụ, TP Thái Nguyên.  Điện thoại : ( 0208) 3852.097  và  các Chi cục:

-    Chi cục Dự trữ Nhà nước Đại Từ:  ( 0208) 3824.221

-         Chi cục Dự trữ Nhà nước Phú Bình:  ( 0208) 3867.291

-         Chi cục Dự trữ Nhà nước Phổ Yên:  ( 0208) 3863.146

Chi cục Dự trữ Nhà nước TP Thái Nguyên:  ( 0208) 3832.475Các tin đã đưa ngày: