Cục DTNN khu vực Tp Hồ Chí Minh thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu tổ chức bán đấu giá gạo DTQG năm 2019

(13/12/2019)

 

Tên bên mời thầu: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực thành phố Hồ Chí Minh.

Địa chỉ: 31 Nơ Trang Long- phường 7- quận Bình Thạnh - TP. HCM

Điện thoại: 028.35512585 - 35512586                   - Fax: 028.35512591

Kết quả lựa chọn nhà thầu:

STT

Tên gói thầu

Giá gói thầu

(tạm tính)

 

Giá trúng thầu

(tạm tính)

 

Nhà thầu trúng thầu

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

Quyết định phê duyệt

01

Dịch vụ tổ chức bán đấu giá gạo DTQG năm 2019

36.819.000 đồng

36.819.000 đồng

Công ty đấu giá hợp danh Việt Pháp

Chỉ định thầu rút gọn trong nước

Hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh

Kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến hết ngày 31/12/2019

QĐ số                203/QĐ-CDTHCM ngày  12/12/2019

 

 

Ghi chú: Giá trên chưa bao gồm thuế VAT nhưng đã bao gồm các chi phí hợp lý, hợp lệ.

 Các tin đã đưa ngày: