Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đông Nam Bộ thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu

(13/02/2018)

  1. Thông tin chung:
    1. Tên cơ quan đăng ký thông báo: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đông Nam Bộ.
  • Địa chỉ: 37/1 Hoàng Hoa Thám, P. Hiệp Thành, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương.
  • Điện thoại: (0274) 3844494 - Fax: (0274) 3844497.

2. Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

  • Số 27/QĐ-CDTĐNB ngày 13/02/2018 của Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đông Nam Bộ.
  • Người ký quyết định: Ông Lương Văn Cát, chức vụ: Cục trưởng.

3.Tên chủ đầu tư: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đông Nam Bộ

  1. Nội dung của kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

TT

Tên gói thầu

Giá gói thầu

đã bao gồm thuế VAT

(Đồng)

Nguồn

 vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Phương thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian

thực hiện

hợp đồng

1

Lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản gạo dự trữ quốc gia thuộc kế hoạch bán đổi hàng năm 2018.

40.910.000

 

Ngân sách nhà nước

Chào hàng cạnh tranh rút gọn

 

Một giai đoạn một túi hồ sơ

08 giờ ngày 13/02/2018

Theo đơn giá điều chỉnh

Kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến khi hai bên hoàn thành nội dung công việc ghi trong hợp đồng.

 


Các tin đã đưa ngày: