Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đà Nẵng thông báo tổ chức bán thóc dự trữ quốc gia nhập kho năm 2016 thuộc kế hoạch bán đổi hàng năm 2018

(13/02/2018)

Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đà Nẵng tổ chức bán thóc dự trữ quốc gia nhập kho năm 2016 thuộc kế hoạch bán đổi hàng năm 2018:

1. Số lượng: 2.900 tấn thóc tẻ, nhập kho vụ Đông xuân 2016.

2. Địa điểm xuất kho:

- Chi cục Dự trữ Nhà nước Điện Bàn, xã Điện Thắng Nam, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam: 1.050 tấn.

- Chi cục Dự trữ Nhà nước Núi Thành, xã Tam Xuân 1, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam: 1.850 tấn

3. Phương thức bán: Bán trực tiếp, rộng rãi cho mọi đối tượng.

4. Giá bán: 6.200 đ/kg (Sáu nghìn hai trăm đồng một kilogram); giá không có thuế giá trị gia tăng, thóc đổ rời, giao trên phương tiện bên mua tại cửa kho dự trữ thuộc Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đà Nẵng.

5. Thời gian nhận đăng ký mua: từ ngày thông báo đến hết ngày 23/02/2018.

6. Thời gian mở cửa kho xuất bán: từ ngày 24/02/2018 đến hết ngày 30/04/2018.

Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua thóc xin liên hệ: phòng KH&QLHDT, điện thoại 0236-3714551, fax: 0236-3813082.Các tin đã đưa ngày: