Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đông Nam Bộ thông báo mời chào hàng cạnh tranh gói thầu Lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản gạo dự trữ quốc gia thuộc kế hoạch bán đổi hàng năm 2018.

(13/02/2018)

Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đông Nam Bộ thông báo mời chào hàng cạnh tranh rút gọn, lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản 2.611.250 kg gạo dự trữ quốc gia (nhập kho năm 2017).

1. Bên mời thầu: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đông Nam Bộ.

2. Tên gói thầu: Lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản gạo dự trữ quốc gia thuộc kế hoạch bán đổi hàng năm 2018.

3. Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước.

4. Hình thức và phương thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh rút gọn, lựa chọn nhà thầu trong nước.

5. Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Từ ngày 13/02/2018.

- Thời gian phát hành bản yêu cầu báo giá: Từ 08 giờ 00 phút, ngày 21/02/2018 (trong giờ hành chính).

- Thời hạn nộp báo giá: Trước 09 giờ 00 phút, ngày 27/02/2018.

- Thời gian đóng thầu: 09 giờ 00 phút, ngày 27/02/2018.

- Thời gian mở thầu: 10 giờ 00 phút, ngày 27/02/2018.

6. Loại hợp đồng: Theo đơn giá điều chỉnh.

- Địa chỉ phát hành, tiếp nhận báo giá: Văn Phòng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đông Nam Bộ, (địa chỉ 37/1 đường Hoàng Hoa Thám, phường Hiệp Thành, TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương). Điện thoại liên hệ: 0274.3844.494; fax: 0274.3844.497.Các tin đã đưa ngày: