Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đông Bắc: Đẩy nhanh nhập gạo dự trữ quốc gia, kịp thời xuất viện trợ cho Cuba

(28/07/2023)

Theo Cục Dự trữ Nhà nước (DTNN) khu vực Đông Bắc, thực hiện nhiệm vụ được giao, bên cạnh đẩy nhanh nhập gạo dự trữ quốc gia theo kế hoạch, đơn vị đã xuất viện trợ gạo dự trữ quốc gia cho Cuba theo quyết định của cấp có thẩm quyền.

 

Đến ngày 26/7/2023, Cục DTNN khu vực Đông Bắc đã hoàn thành nhập kho

7.000 tấn gạo dự trữ quốc gia theo các gói thầu đã ký kết.

 

Để đảm bảo công tác mua gạo dự trữ quốc gia nhập kho năm 2023 đúng quy định, thời gian qua, Cục DTNN khu vực Đông Bắc đã tổ chức công tác đấu thầu qua mạng đối với các gói thầu.

Đến nay đã có 6 gói thầu có nhà thầu trúng thầu, tương ứng với 7.000 tấn gạo đấu thầu thành công. Đơn vị đã thương thảo hợp đồng và hoàn thiện ký kết 6 hợp đồng mua gạo dự trữ quốc gia.

Kết quả, đến ngày 26/7/2023, Cục DTNN khu vực Đông Bắc đã hoàn thành nhập kho 7.000 tấn gạo dự trữ quốc gia theo các gói thầu đã ký kết.

Bên cạnh đó, đơn vị thực hiện tốt công tác xuất viện trợ cho Cuba theo quyết định của cấp có thẩm quyền. Theo đó, đơn vị đã xuất viện trợ 2.000 tấn gạo quà của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Thủ đô Hà Nội tặng Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Thủ đô La Habana (Cuba) để hỗ trợ công tác bảo đảm an sinh xã hội.

Toàn bộ số gạo này đã được đơn vị phối hợp với đơn vị vận chuyển, bốc xếp lên tàu; rời Cảng Hải Phòng sang Cuba vào ngày 9/7/2023. Dự kiến, số gạo này sẽ hoàn thành, bàn giao cho Cuba vào ngày 19/9/2023.

Đối với 5.000 tấn gạo viện trợ cho Cuba sẽ được vận chuyển bằng 5 chuyến tàu. Để đảm bảo xuất viện trợ đủ số lượng gạo này vào ngày 28/7, chuyến tàu đầu tiên sẽ rời Cảng Hải Phòng đến Cuba. Dự kiến, đến ngày 26/10/2023, toàn bộ 5.000 tấn gạo viện trợ cho Cuba sẽ được giao đủ cho nước này.

Ngoài thực hiện tốt công tác nhập, xuất gạo dự trữ quốc gia, Cục DTNN khu vực Đông Bắc thực hiện tốt công tác bảo quản thường xuyên đảm bảo đủ số lượng, an toàn về chất lượng hàng dự trữ quốc gia…

Phát huy kết quả đạt được, trong thời gian tới, đơn vị sẽ tổ chức đấu thầu mua nhập 4.000 tấn gạo dự trữ quốc gia, hoàn thành 100% kế hoạch năm 2023; hoàn thành xuất viện trợ cho Cuba đảm bảo đủ số lượng, tốt về chất lượng; sẵn sàng tổ chức xuất viện trợ, cứu đói, cứu hộ, cứu nạn khi có quyết định của cấp có thẩm quyền.

Cùng với đó, Cục hoàn thiện các thủ tục nhập hàng vật tư như: Thiết bị phóng dây cứu hộ; kiểm tra chất lượng gạo nhập kho theo kế hoạch được Tổng cục DTNN giao; tuyên truyền, phổ biến kịp thời các văn bản, chế độ chính sách mới đến cán bộ, công chức và người lao động tại đơn vị; Làm tốt công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo...

 

Nguồn: Hà Anh - Tạp chí Tài chính điện tử